Podstatou kvalitatívneho výskumu je skúmanie javov, analyzovanie ich príčin, vzťahov a súvislostí na malom počte zástupcov cieľovej skupiny. Výhodou je možnosť získať informácie v relatívne krátkom čase. Metódy kvalitatívneho výskumu sa často využívajú vo fáze predvýskumu alebo ako nástroj pre-testu. Našim klientom pomáhame v rôznych oblastiach.

Medzi základné metódy kvalitatívneho výskumu patria:

  • Skupinové diskusie, tzv. focus groups (štandardné, rozšírené, mini)
  • Individuálne rozhovory (krátke, hĺbkové)
  • Home-use testy

Kvalitatívne štúdio

Pre projekty kvalitatívneho výskumu vlastní TNS Slovakia špičkovo vybavené štúdio v Bratislave, ktoré poskytuje vynikajúce zázemie pre realizáciu kvalitatívnych prieskumov. Príjemné priestory ponúkajú klientom možnosť sledovania rozhovorov cez jednosmerné zrkadlo, digitálny záznam zvuku i obrazu a pripojenie k internetu.

Web streaming

Umožňuje sledovať priebeh rozhovorov v kvalitatívnom výskume online. Web streming šetrí drahocenný čas, peniaze a energiu potrebnú na cestovanie. Rozhovor môže v reálnom čase sledovať neobmedzený počet divákov. Špeciálny softvér umožňuje aj simultánnu písomnú komunikáciu. Prostredníctvom regionálnych externých spolupracovníkov sme schopní realizovať projekty v akomkoľvek regióne alebo meste Slovenskej republiky.