Internetové výskumy sa realizujú prostredníctvom online panela, ktorý má v súčasnosti viac ako 13 000 aktívnych užívateľov internetu. Užívatelia internetu sa stávajú členmi panelu na základe registrácie na internetovej stránke www.vyskumy.sk. Členovia panelu a ich správanie sa vo vzťahu k internetu je pravidelne monitorované a aktualizované. 

  • Internetový panel

    Internetový panel je panel užívateľov internetu. Na serveri www.vyskumy.sk je zriadené respondentské centrum, kde sa záujemcovia môžu zaregistrovať do databázy, z ktorej sú ďalej vyberaní a oslovovaní k účasti na jednotlivých výskumných projektoch. Pomocou internetu sa realizujú výskumy kvantitatívne, ale aj kvalitatívne.

    Užívatelia internetu sa tiež môžu zapájať do projektu, ktorého cieľom je meranie návštevnosti internetových stránok a monitoring internetovej reklamy. V reálnom čase sú k dispozícii parametre celého internetového panelu – socio-demografické charakteristiky respondentov z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, ekonomickej aktivity, kraja, veľkosti miesta bydliska a používania internetu vo svojej domácnosti.