Rozhovory Business-to-Business (B2B) sú rozhovory, ktoré realizujú anketári v rôznych firmách s ľuďmi pracujúcimi na najrôznejších pracovných pozíciách, napr. s riaditeľmi, námestníkmi, manažérmi. Tieto rozhovory bývajú väčšinou náročnejšie.

Využívame dva základné typy B2B prieskumov:

  • B2B – osobné rozhovory
  • B2B – telefonické rozhovory