Ľudia pracujúci v marketingu sú automaticky vylúčení z každého marketingového prieskumu. Rozhodli sme sa dať im možnosť vyskúšať si prieskum na vlastnej koži.

Koncom roka 2013 sme uskutočnili pilotný projekt, v rámci ktorého sme zistili, kto to vlastne slovenský marketér je.

Minimálne raz mesačne realizujeme prieskumy, v rámci ktorých zisťujeme názory marketérov na rôzne marketingové otázky. Výsledky z týchto prieskumov zverejňujeme na tejto stránke.

Prieskum marketérov je exkluzívny prieskum názorov, trendov a postojov zadávateľov. Do prieskumu sa môžu zapojiť všetci marketéri, teda zamestnanci marketingových, obchodných a komunikačných oddelení, ako aj ľudia z mediálnych, reklamných a podlinkových agentúr. Podmienkou účasti na projekte je registrácia.