Momentálne nerealizujeme žiaden prieskum.

Vo februári sa prieskum marketérov venoval zákazníckym dátam. Poukážku Martinus.sk v hodnote 10,- eur za účasť na prieskume získavajú:

katarina.jergova90@gmail.com

straus.martin@gmail.com

danohorv@gmail.com

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!