Regrutant je externý pracovník, ktorý zabezpečuje nábor respondentov do výskumov.

Regrutant pre skupinové alebo hĺbkové rozhovory

Náplňou práce regrutanta je vyhľadávanie respondentov presne podľa zadaných kritérií ako napr. vek, pohlavie, vzdelanie, povolanie a pod. Okrem toho respondenti musia spĺňať veľa ďalších dôležitých kritérií – musia byť spotrebiteľmi určitého tovaru, alebo využívať niektoré služby napr. finančné, telekomunikačné a pod.

Honorovanie práce regrutanta

Odmena za prácu regrutanta sa vypláca na základe počtu správne vyhľadaných respondentov pre daný projekt, ktorí sa výskumu zúčastnili. Každý projekt je iný a odmena sa stanovuje na základe zložitosti vyhľadávania respondentov.

Regrutant pre štúdiové testy

Práca regrutantov pre štúdiové testy pozostáva v oslovovaní okoloidúcich ľudí na ulici a získavaní ich pre účasť v prieskume. Regrutanti pracujú v čase 9:00–17:00 a sú zamestnaní na dohodu o vykonaní prace.

Chcete sa stať regrutantom?

Regrutantom pre skupinové a individuálne rozhovory:

Regrutantom sa môže stať občan SR nad 18 rokov. Základným predpokladom úspešného vykonávania práce regrutanta je komunikatívnosť, veľký okruh známych, priateľov, susedov, kolegov a pod., chuť a odvaha oslovovať vždy nových a väčšinou neznámych ľudí. Regrutanti sú v našej agentúre zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, príp. na živnostenský list.

Každý uchádzač o prácu regrutanta musí absolvovať vstupnú inštruktáž, kde sa dozvie všetky potrebné informácie o tejto práci.

Regrutantom pre štúdiové testy

Regrutantom v CLT štúdiu sa môže stať každý, kto už dovŕšil vek 18 rokov, je komunikatívny, má príjemné vystupovanie a nerobí mu problém oslovovať cudzích ľudí na ulici.

V prípade, že máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako regrutant vyplňte nižšie uvedený formulár, na základe ktorého vám budú zaslané úvodné materiály.


Záujem o spoluprácu