Hľadáme talentovaného kolegu pre prácu s projektami na kvalitatívne oddelenie Insights prieskumu.

Čo je náplňou práce?:

 • Predovšetkým kreatívna, rôznorodá a zaujímavá práca na kvalitatívnych projektoch.
 • Pripravovať podklady pre regrutáciu. Vypracovávať osnovy rozhovorov.
 • Moderovať hĺbkové či skupinové rozhovory, vytvárať simultánne poznámky.
 • Analyzovať dáta z terénu - vytvárať štruktúru pre spracovanie dát, vsadenie dát do tejto štruktúry, či matice, identifikovať podobností a rozdiely.
 • Spolupracovať pri formulovaní hypotéz a príprave záverečnej správy.
 • Spolupracovať pri prezentácii výsledkov.

Čo očakávame od kandidáta?:

 • Predovšetkým cit a chuť orientovať sa v tomto type biznisu. Hľadáme kolegu, ktorý/á hľadá potenciál pre prácu v tejto oblasti.
 • Skúsenosti s moderovaním, skupinovými rozhovormi, tvorbou matíc preukázateľné na úrovni 2 rokov.
 • Nemáš problém komunikovať a prezentovať výsledky prieskumu.
 • Si proaktívny tímový hráč a dobrý poslucháč.
 • Tvoja angličtina je na úrovni C1-C2.
 • a máš syndróm zodpovedného uchádzača.
 • Ak spĺňaš danné kritéria, ukáž čo je v Tebe na osobnom stretnutí!!!

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Práca v profesionálnom prostredí agentúry, ktorá je lídrom na trhu a je členom významnej medzinárodnej siete.
 • Náročná, zaujímavá, kreatívna, rôznorodá práca, ktorá na jednej strane vyžaduje neustále vzdelávanie sa, na druhej strane poskytuje možnosť výrazne osobnostne aj profesionálne rásť.

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás naša ponuka zaujala, zašlite nám mailom Váš profesijný životopis spolu s motivačným listom.
Do názvu emailu zreteľne uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate. Zároveň Vás prosíme, aby ste vo vašom životopise nezabudli na poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov:
"Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti TNS Slovakia s.r.o., dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov spoločnosti TNS Slovakia s.r.o., za účelom a po dobu maximálne 10. mesiacov od poskytnutia, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam."

Tento súhlas sa dá kedykoľvek písomne odvolať.
Všetky osobné údaje, ktoré nám vo svojich podkladoch poskytnete, považujeme za dôverné v zmysle zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspejú vo výberovom konaní, budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov po dobu maximálne 10. mesiacov od poskytnutia.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. Všetky životopisy, spolu s motivačnými listami, budú starostlivo posúdené. Kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.


Kontakt na HR oddelenie

Monika Ferenčíková, HR Advisor Human Resources

E-mail: Monika.Ferencikova@kantar.com