Operátor je externý pracovník, ktorý realizuje telefonické typy prieskumov.

Operátori pre telefonické rozhovory

Telefonické opytovanie prebieha v CATI štúdiu v Bratislave, kde špeciálne zaškolení operátori telefonicky oslovujú náhodne vybraných respondentov alebo respondentov z databázy a kladú im otázky z dotazníka. Dotazník je naprogramovaný a anketári čítajú otázky z počítača a odpovede respondentov okamžite zaznamenávajú do počítača. Anketári sú pravidelne školení a nad ich pracou neustále dozerajú supervízori. Štúdio je vybavené špičkovou telekomunikačnou a počítačovou technikou. Každé pracovisko anketára je vybavené okrem počítača, terminálom a náhlavnou súpravou (slúchadlo a mikrofón).

Chcete sa stať operátorom?

Operátorom v CATI štúdiu sa môže stať každý, kto už dovŕšil vek 18 rokov, je komunikatívny, má príjemné vystupovanie, ovláda základnú prácu s PC a ovláda strojopis.

Operátori pracujú v dvoch fixných zmenách (8:30–15:00, 15:30–20:00) a sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce.

V prípade, že máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako operátor vyplňte nižšie uvedený formulár, na základe ktorého vám budú zaslané úvodné materiály.

 

 

 


Záujem o spoluprácu