Ochrana súkromia a online infomácií

TNS Slovakia sa zaväzuje rešpektovať vaše súkromie a uvedomuje si dôležitosť náležitej ochrany pri zachádzaní s vašimi všetkými osobnými identifikačnými údajmi („osobné údaje“).

Za osobné údaje sa pokladajú všetky informácie, ktoré možno použiť k identifikácii jednotlivca, vrátane (nie však osobitne) mena a priezviska, miesta bydliska alebo inej fyzickej adresy, elektronickej adresy alebo iných kontaktných údajov, či už súkromných alebo služobných. Všeobecne platí, že môžete navštíviť našu webovú stránku www.tns-global.sk bez toho, aby ste nám poskytli svoju totožnosť alebo poskytli akékoľvek osobné údaje.

TNS dodržuje všetky celosvetovo platné právne normy, ktorých cieľom je ochrana vášho súkromia. Aj keď sa právne požiadavky môžu v rôznych krajinách líšiť, TNS sa bude riadiť princípmi uvedenými v týchto zásadách ochrany súkromia a informácií, a to i v prípade, že v súlade s vyššie uvedeným prenesieme vaše osobné údaje z vašej krajiny do krajiny, ktorá nevyžaduje tak vysokú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Inými slovami: naším cieľom je zaistiť ochranu vašich osobných údajov bez ohľadu na miesto, kde sú tieto osobné údaje zhromažďované, prenášané alebo uchovávane.

Cookies

Niektoré naše web stránky využívajú „cookies“ a iné technológie sledovania. „Cookie“ je malý textový súbor, ktorý je možné použiť napríklad k zberu informácií o aktivite na web serveri. Niektoré cookies a iné technológie môžu slúžiť k získaniu osobných údajov, ktoré webový užívateľ predtým poskytol. Väčšina webových prehliadačov umožňuje kontrolovať spracovanie cookies, vrátane možnosti ich povolenia, zákazu alebo odstránenia.

Väčšinu web prehliadačov môžete nastaviť tak, aby vás upozornili na príjem cookie, prípadne cookies celkom zablokovať. Majte však na pamäti, že pokiaľ odstránite alebo zablokujete cookies, budete musieť znovu zadať svoje pôvodné ID užívateľa a heslo, aby ste získali prístup k určitým častiam web serveru.

Technológia sledovania môže zaznamenávať informácie, ako je internetová doména a názvy hostiteľov, IP adresy, typy web prehliadačov a operačných systémov, postupnosti kliknutí myšou alebo dáta a časy prístupu k nášmu webovému serveru. Používanie cookies a iných technológií sledovania nám umožňuje zdokonaľovať náš webový server a spríjemňovať vašu prácu s ním. Pri vyhodnocovaní trendov a štatistík môžeme tiež analyzovať informácie, ktoré neobsahujú vaše osobné údaje.

Voľba

Máte právo voľby, či agentúre TNS Slovakia poskytnete osobné údaje alebo nie. Pokiaľ sa rozhodnete požadované osobné údaje neposkytnúť, môžete i napriek tomu navštíviť väčšinu webových serverov TNS Slovakia. Niektoré možnosti, ponuky a služby, ktoré vyžadujú našu interakciu s vami, vám však nemusia byť prístupné.

Váš súhlas

Používaním tohto webového serveru vyjadrujete svoj súhlas s našimi zásadami ochrany súkromia a so spracovaním osobných údajov TNS Slovakia pre vyššie uvedené účely, rovnako ako pre účely uvedené tam, kde TNS Slovakia na webe osobné údaje zhromažďuje. Pokiaľ sa tieto zásady ochrany súkromia zmenia, urobíme všetko pre to, aby ste o týchto zmenách boli informovaní. Informácie o všetkých zmenách budú po primeranú dobu a s patričným zvýraznením vystavené na našom webovom serveri.

TNS Slovakia rešpektuje vaše právo na ochranu súkromných informácií. Vaše osobné informácie nebudú bez vášho súhlasu poskytnuté iným subjektom mimo TNS Slovakia.

Skupina TNS pôsobí globálne, a preto vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajín, ktoré nezaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany. TNS Slovakia sa však zaväzuje zaistiť primeranú a konzistentnú ochranu vašich osobných údajov bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa nachádzajú.

Upozornenie

Užívateľ pri registrácii osobných údajov na webe www.tns-global.sk, www.vyskumy.sk a www.tnsadexpress.sk agentúry TNS Slovakia dostane oznámenie o účeloch, ktoré popisuje, prečo sú osobné údaje zhromažďované a že TNS Slovakia neposkytuje osobné údaje bez vášho súhlasu iným subjektom, ktoré nejednajú ich menom, s výnimkou prípadov, keď takéto poskytnutie údajov vyžaduje zákon.