Utility

V oblasti Utility sa realizuje celá škála riešení ako pre energetický sektor tak aj pre klientov ostatných sieťových odvetví, napr. priemysel, infraštruktúra, stavebníctvo. 

Liberalizácia trhu s energiami postupne prináša aj do tohto trhu konkurenciu.

V oblasti distribúcie elektrickej energie a plynu sa v súčasnosti hrá o veľkých, firemných zákazníkov, ktorí majú možnosť výberu dodávateľa.

Počet dodávateľov energií, ktorí na Slovensku dodávajú súčasne zemný plyn aj elektrickú energiu, sa neustále rozširuje.

Alternatívni dodávatelia energií sa v porovnaní s veľkými hráčmi na trhu snažia nových zákazníkov osloviť predovšetkým výhodnými ponukami a nižšími cenami.

Teplárenské spoločnosti taktiež stoja pred konkurenciou alternatívnych zdrojov a individuálneho vykurovania.

Prieskumy pre utilitné spoločnosti sú založené na poradenstve a inovatívnych riešeniach, ktoré klientom umožňujú vyvíjať efektívnejšie vzťahy so svojimi zákazníkmi a zabraňujú vytváraniu zlých obchodných rozhodnutí.

Klientom pomáhajú pri plánovaní, realizácii a hodnotení marketingovej komunikácie.

Výskum realizovaný na globálnej úrovni poskytuje bezkonkurenčné zdroje pre zber dát, analýzy a interpretácie.

Skupina TNS pracuje s najväčšími firmami utilitného trhu na celom svete.

Okrem vlastných lokálnych skúseností má prístup k sektorovej expertíze s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti výskumu utilít.

Na trhu energií a utilitných spoločností je skupina TNS aktívna predovšetkým v oblasti výskumov business-to-business.

Riešenia šité na mieru

Riešenia šité na mieru pre energetický sektor aj pre klientov ostatných odvetví zahŕňajú:

 • menšie, hĺbkové štúdie navrhnuté na zistenie potrieb, očakávaní a vnímanie zákazníka
 • veľké, medzinárodné štúdie, ktoré sú zamerané na aktuálne trhové trendy, momentálne vznikajúce problémy v oblasti a obchodné príležitosti

Sektor Utility neustále rozvíja svoje služby ako z hľadiska poskytovaných výskumných riešení, tak aj smerom na nové trhy.

Poskytované služby rozširuje aj o ponuku licencovaných značkových riešení.

Hlavné typy výskumov, ktoré v tejto oblasti realizujeme, sú:

 • kvantitatívne ad-hoc výskumy podľa aktuálnych informačných potrieb klienta
 • kvalitatívne výskumy – skupinové diskusie a hĺbkové rozhovory
 • business-to-business výskumy
 • mystery shopping
 • voľnopredajné štúdie

Projekty vhodné pre trh utilít

Skúsenosti a znalosti našich odborníkov na utilitné trhy pokrývajú širokú škálu projektov:

 • určenie cieľového trhu
 • analýza potenciálu trhu týkajúca sa produktov a služieb
 • analýza štruktúry trhu
 • testovanie nových produktov a komunikačných konceptov
 • optimalizácia cien a tariff
 • optimalizácia produktov a služieb
 • vyhodnotenie znalosti značiek, analýzy imidžu konkurencie
 • testovanie a vyhodnotenie efektivity reklamy
 • meranie vzťahu k značke
 • meranie imidžu spokojnosti
 • regionalizácia a individualizácia trhového potenciálu
 • skúmanie spokojnosti a lojality zákazníkov, zamestnancov a ostatných stakeholderov