Telco & IT

Sektor Telecom & IT poskytuje kompletné portfólio služieb pre svojich klientov z oblasti informačných technológií, telekomunikácií a elektroniky. 

Dlhoročné skúsenosti, pochopenie lokálnych i medzinárodných trhov sú dôvody prečo si spoločnosti z Telco&IT sektora vyberajú TNS Slovakia ako relevantného partnera pre riešenie najrôznejších biznis otázok a zadaní.

Uspieť v čoraz náročnejšom, stále sa rozvíjajúcom prostredí, je aj pre veľké a stabilné spoločnosti ťažké.

Udržať zákazníka, zvýšiť jeho hodnotu, či priniesť na trh relevantnú inováciu, sú úlohy ťažšie než kedykoľvek predtým.

Nerealizujeme prieskumy, ale naopak prinášame klientom návod, odporúčania. Každé zadanie klienta dotiahneme do action plan s ohľadom na jeho rast, či profit.

Naši klienti ocenia moderné metódy dopytovania, efektívne riešenia šité na potreby klienta, svetové aj lokálne benchmarky a know how.

V celkovom pochopení a rozhľade nám pomáhajú lokálne ale aj svetové voľnopredajné štúdie, ktoré často prepájame aj s telco, IT témami.

Dokážeme preto vysvetliť rozhodovací proces, jeho rámce a drivery správania sa zákazníkov.

Tím Telco&IT pracuje prednostne pre TOP lokálne ale aj svetové spoločnosti na trhu.

Skupina TNS má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti výskumu v telekomuniká­ciách.

Prieskumy realizujeme v rezidenčnom ale aj biznis segmente zákazníkov.

A vieme pokryť všetky oblasti marketingového mixu, ako:

Mapovacie, strategické štúdi

 • pochopenie trhu, identifikácia potenciálu a možných rizík na trhu
 • rozhodovací proces, jeho drivery
 • segmentácia zákazníkov a ich kvantifikácia a popis
 • U&A produktov a služieb
 • hľadanie relevantných inovácií na trhu, návrh najefektívnejšej komunikácie a ich launch

Imidž a pozicioning značky

 • imidž značky, pozicioning značky
 • stratégia značky
 • určenie cieľovej skupiny a atraktívneho konceptu pre nový produkt či službu

Testovanie nových produktov

Optimalizácia cien a produktov

 • cenová citlivosť produktov a služieb až na úroveň definície atraktivity jednotlivých atribútov produktov, či služieb
 • testovanie cien / cenových balíčkov a ich optimalizácia
 • testovanie produktov / služieb a ich optimalizácia

Distribučné stratégie

Hodnotenie konceptov a reklám

 • testovanie reklám v štádiu vývoja alebo po uskutočnení kampane
 • trackingové štúdie reklamy
 • kontinuálne meranie účinnosti a efektivity reklamy

Stakeholder management

 • spokojnosť, lojalita a kvalita zákazníckeho vzťahu
 • mystery shopping, mystery calling, customer experience
 • spokojnosť a motivácia zamestnancov
 • reputácia spoločnosti a spoločenská zodpovednosť firiem

Štúdie corporate image, väzba medzi corporate image a spokojnosťou zákazníkov

Globálne štúdie

Skupina TNS už niekoľko rokov realizuje veľké globálne štúdie, ktoré mapujú správanie spotrebiteľov v digitálnom prostredí. Do štúdií Digital Life a Mobile Life sa aktívne zapája aj agentúra TNS Slovakia.

Globálna štúdia Mobile Life odhaľuje správanie, motiváciu a priority užívateľov mobilných telefónov z celého sveta. Prieskum sa realizoval v 58 krajinách na vzorke 48 000 respondentov. Poskytuje komplexný pohľad na to, ako ľudia používajú svoje mobilné zariadenia, a aké príležitosti vytvára využívanie mobilov pre značky.

Digital Life je najväčšia globálna štúdia svojho druhu. Uskutočnila sa v 60 krajinách a zapojilo sa  do nej 72 000 respondentov. Poskytuje odpovede  na to, ako využívať digitálne kanály na základe pochopenia správania a postojov ľudí na internete. Súčasťou štúdie je aj životno-štýlová typológia užívateľov internet Digital lifestyles, ktorá podľa online správania a aktivít rozdeľuje ľudí do 6 základných typov:  Influencers, Communicators, Networkers, Knowledge seekers, Functionals, Aspirers.