Healthcare

Tímy odborníkov z Healthcare realizujú výskumy vo viac ako 50 krajinách sveta v oblasti zdravotníctva a farmácie. Medzi svojich klientov počítajú takmer 30 najväčších farmaceutických spoločností. 

Healthcare poskytuje služby v oblasti marketingového výskumu pre farmaceutické spoločnosti, zdravotné poisťovne a spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva.

Spolupracuje so svojimi klientmi po celú dobu vývoja produktu. Vďaka pre-testom pomáha rozpoznať príležitosti na trhu a vyvinúť optimálnu komunikáciu značky, tiež realizuje post-testy na zistenie skutočného správania značky a konkrétneho produktu na trhu.

Okrem toho ponúka širokú škálu výskumov, ktoré poskytujú informácie pre rozhodovanie počas celej doby životného cyklu produktu.

Healthcare obohacuje a rozširuje svoje služby o ponuku licencovaných značkových riešení a o ponuku vykonávania paralelného výskumu v krajinách strednej Európy.

Ponúkané služby

Na základe dlhoročných skúseností ponúka Healthcare svojim klientom širokú škálu riešení, ktoré poskytujú odpovede na problémy a otázky týkajúce sa:

 • preskripčného správanie lekárov
 • názorov lekárov na sledovaný produkt, jeho vlastnosti, účinky, znášanlivosť, dávkovanie
 • efektivity promo kampaní pre vybrané produkty medzi lekármi
 • definovanie trhového potenciálu pre nový produkt
 • úrovne práce reprezentantov
 • hodnotenie spoločností v porovnaní s konkurenciou z hľadiska rôznych faktorov
 • preferovania sledovaného produktu pri predaji v lekárni
 • znalosti produktov
 • testovania nových produktov
 • testovania komunikačných konceptov
 • testovania a hodnotenia efektivity reklamy
 • identifikovania spotrebiteľského správania cieľovej skupiny užívateľov rozličných produktov
 • stanovenia optimálnej ceny produktov
 • hodnotenia celkovej spokojnosti so zdravotníckym personálom a poskytovanými službami

Na získanie relevantných výsledkov existuje takmer vždy viacero riešení a je na výber viacero výskumných metód alebo ich kombinácií.

Kvantitatívny alebo kvalitatívny výskum môže byť alternatívou riešenia toho istého problému. Oba typy výskumov sa môžu navzájom dopĺňať, môžu byť použité súčasne alebo môžu byť využité v rozličných fázach riešenia problému.

Kvantitatívne výskumy

Optimálne využitie v prípade, že je cieľom výskumu získať dáta kvantitatívneho charakteru. Prieskum sa realizuje na relatívne veľkej vzorke respondentov.

Tu patria:

 • face-to-face rozhovory – s lekárnikmi, lekármi, užívateľmi farmaceutických prípravkov, poistencami zdravotných poisťovní a pod.
 • telefonické rozhovory - s lekárnikmi, lekármi, užívateľmi farmaceutických prípravkov, poistencami zdravotných poisťovní a pod.
 • mystery shopping v lekárňach – so zamestnancami lekárne
 • voľnopredajné štúdie

Kvalitatívne výskumy

Medzi metódy kvalitatívneho výskumu, ktoré sa v Healthcare často využívajú, patria:

 • skupinové diskusie (focus groups) – využívajú sa hlavne pre účely testovania nových farmaceutických výrobkov, testovania príčin určitého spotrebiteľského správania alebo testovania komunikačných konceptov a reklamy
 • hĺbkové rozhovory (in depth) – využívajú sa v prípade, keď je potrebné zistiť  názory respondentov na rôzne citlivé témy, napr. zisťovanie  názorov lekárov na spôsoby liečby určitých diagnóz, na lieky, skúsenosti a problémy osôb trpiacich nejakou diagnózou a pod.

Respondentmi bývajú:

 • lekári a lekárnici
 • kompetentné osoby pôsobiace v oblasti zdravotníctva
 • pacienti trpiaci určitou diagnózou
 • užívatelia farmaceutického výrobku
 • poistenci zdravotnej poisťovne.