Custom Media

Médiá zohrávajú vo výskumoch dvojakú úlohu: raz je to prostriedok, ktorý pomáha na trh uviesť novú značku a následne monitoruje jej postavenie a sleduje spokojnosť zákazníkov; inokedy sa médiá stávajú dôležité pre stratégiu marketingovej komunikácie. Tím výskumníkov a konzultantov na mediálnom trhu vie, že obe úlohy , ktoré médiá zohrávajú, sa v praxi nedajú od seba oddeliť. Mediálny trh preto predstavuje vo výskumoch obzvlášť zaujímavú oblasť.    

Sektor Custom Media sa špecializuje hlavne na oblasť ad-hoc výskumov pre rôzne typy médií v celom rozsahu poskytovaných služieb, aj ako doplňujúce informácie popri meraní sledovanosti pre televízne médiá.

Realizuje tiež pre-testy a post-testy reklamných kampaní, znalosti značiek, či štúdiové testy podľa požiadaviek a potrieb klientov.

Na zhodnotenie efektívnosti sponzoringu bol prostredníctvom merania viditeľnosti firemného loga v médiách vyvinutý jednoduchý, ale zároveň unikátny nástroj.

S využitím štandardizovaných nástrojov siete TNS je klientom poskytovaný komplexný prehľad o správaní sa jedincov v pozícii spotrebiteľa médií.

Custom Media definuje správnosť parametrov pri tvorbe štruktúr jednotlivých médií s prínosom názorových riešení a návrhov efektívnej skladby a tiež napomáha k identifikácii a rozhodovaniu pri výbere a vhodnosti voľby obsahovej stránky médií určenej pre spotrebiteľa.

Medzi klientov, ktorí už majú skúsenosti s marketingovým výskumom, patria:

 • televízne stanice
 • rozhlasové stanice
 • noviny a časopisy
 • outdoorové spoločnosti
 • kiná
 • vydavateľstvá

Ponúkané služby

Medzi typické štúdie tohto sektora patria:

Popis a meranie trhu

 • mapovanie zvyklostí zákazníkov a ich potrieb
 • znalosť a sledovanie / počúvanie jednotlivých programov
 • postoje divákov / poslucháčov / čitateľov

Stakeholder management

  • spokojnosť a lojalita divákov / poslucháčov
  • spokojnosť a motivácia zamestnancov
  • štúdie firemnej kultúry

Optimalizácia programovej ponuky

 • testovanie nových konceptov
 • optimalizácia vysielaných programov

Imidž & pozicioning značky

 • imidž značky
 • pozicioning
 • určenie cieľovej skupiny divákov a atraktívneho konceptu nového programu

Hodnotenie konceptov reklamných brejkov

 • testovanie v štádiu vývoja aj po skončení kampane

Neustále vylepšujeme naše komplexné portfólio techník a objavovaní nových partnerstiev pre rozvoj priekopníckych riešení pre klientov.

Niektoré z riešení, ktoré nás odlišujú, sú napríklad:

 • možnosť prepojenia dát z prieskumov s webovými analýzami
 • vlastné online panely určené na maximalizáciu zapojenia respondentov
 • inovatívne kvalitatívne techniky

Sektor Custom Media je od polovice roka 2010 súčasťou siete Kantar Media. Využíva skúsenosti a nástroje, ktoré sú implementované z medzinárodnej siete TNS. Skúsenosti z iných krajín aplikuje aj do svojich projektov

Medzi aktuálne prieskumy, ktoré sektor Custom Media cipro v súčasnosti na Slovensku ponúka, patria OOH Monitoring alebo Sponsorship Media Value.

OAM  - meranie vonkajšej reklamy

OAM (Outdoor Audience Measurement) predstavuje jednotný nástroj na meranie, plánovanie a optimalizáciu outdoorových kampaní. Je určený predovšetkým zadávateľom reklamných kampaní a mediálnym agentúram, ktorým umožní zjednodušiť a zefektívniť celý proces plánovania a vyhodnocovania kampaní, ako aj majiteľom plôch reklamných kampaní. OAM prispieva k spresneniu výpočtov mediálnych parametrov kampaní a k zlepšeniu práce pri plánovaní outdoorových kampaní mediálnymi agentúrami. 

Prvé výsledky outdoorového merania budú k dispozícii na jeseň 2015.

Meranie efektivity športového sponzoringu

Meranie efektivity športového sponzoringu spočíva v meraní mediálnej sponzoringovej hodnoty značky, ktorá saobjavuje naprieč všetkými médiami.

Využíva sa hlavne pri veľkých sponzorovaných eventoch v spojení s kľúčovými sponzormi. V našich podmienkach sa meranie zameriava predovšetkým na športový sponzoring, v menšej miere monitorujeme aj sponzoring hudobných festivalov, prípadne iné eventy.