V októbri 2008 sa skupina TNS stala súčasťou sietí WPP a Kantar Group.

O Kantar Media

Kantar Media poskytuje dôležité informácie, ktoré pomáhajú klientom robiť lepšie rozhodnutia týkajúce sa komunikácie. Umožňujeme popredným svetovým značkám, vydavateľstvám, agentúram a priemyselným odvetviam uspieť v súčasnom, rýchlo sa meniacom, mediálnom prostredí. Naše služby a dáta zahŕňajú analýzy príležitostí v platených médiách; rady na podporu reputácie značiek, pozicioning spoločností a vyvolanie záujmu spotrebiteľov prostredníctvom vlastných médií; hodnotenie reakcií spotrebiteľov cez získané médiá. Ako globálny odborník v oblasti médií a marketingu poskytuje Kantar Media svojim klientom širokú škálu informácií a analýz - od merania sledovanosti, spotrebiteľského správania, monitoringu reklamy a digitálneho prostredia, vyhodnocovania marketingovej a reklamnej efektívnosti po monitoring sociálnych médií.

Experti v Kantar Media pracujú pre 22 000 spoločností a sledujú viac ako 4 milióny značiek v 50 krajinách sveta. 

Viac informácii o skupine Kantar nájdete na www.kantarmedia.com

O skupine Kantar Group

Kantar Group je jedna z najväčších celosvetových skupín v oblasti marketingového prieskumu a poradenstva. Zjednocuje viac ako 13 rôznych špecializovaných spoločností, medzi ktoré patrí aj sieť TNS.

Skupina sa zameriava hlavne na to, aby sa stala popredným poskytovateľom marketingových prehľadov pre globálnu obchodnú komunitu. Zamestnáva 26 500 ľudí v 95 krajinách. Kantar Group patrí do skupiny WPP Group plc.

Viac informácii o skupine Kantar nájdete na www.kantar.com

O sieti WPP

WPP patrí medzi najväčšie celosvetové skupiny v oblasti poskytovania služieb marketingovej komunikácie. Poskytuje široké spektrum reklamných a marketingových služieb, vrátane reklamy, riadenia médií, spotrebiteľských prieskumov, PR, značky a identity, komunikácie v oblasti zdravotníctva, priamej a digitálnej propagácie, marketingu v oblasti vzťahov a špecializovanej komunikácie.

WPP zamestnáva viac ako 141 000 ľudí v 2 400 pobočkách v 107 krajinách sveta.

Viac info nájdete na www.wpp.com