Náš úspech je založený na odborných znalostiach našich zamestnancov a ich schopnostiach poskytovať najmodernejšie riešenia.

Z toho dôvodu prijímame odborníkov, ktorí sú aktívni a majú pozitívny prístup k realizácii marketingových riešení. Našu spoločnosť odlišuje od ostatných nielen práca, ktorú robíme, ale aj prostredie, v ktorom pracujeme. Máme energické a skúsené tímy ľudí, ktoré majú chuť riešiť problémy. Podporujeme ich nápady rovnako ako celkovú náladu v tíme.

Agentúra TNS Slovakia si je vedomá, že ľudia sú pre firmu veľmi dôležití, a že sú kľúčom k úspešnému podnikaniu. Naším cieľom je poskytovať odborné znalosti, kvalitné produkty a profesionálne riešenia. Tieto ciele vyžadujú vysokú kvalitu a vyškolený tím odborníkov.

Kľúčové osoby v TNS Slovakia

Ivan Šimek

Managing Director
TAM Regional Business Development Director
+421 2 323 66 222

Juraj Žigo

Financial Director +421 2 323 66 200

Andrej Vallo

TAM Director +421 2 323 66 300

Jana Tibenská

Head of Ad Intelligence +421 2 323 66 320

Zdenka Vavrovičová

Client Partner Director +421 (0) 2 323 66 455

Vladislav Chaloupka

Operations Director +421 2 323 66 431