Agentúra TNS Slovakia vznikla 1.1.2011 spojením dvoch veľkých agentúr TNS SK a TNS Aisa, pričom počiatky vzniku oboch agentúr siahajú do prvej polovice 90-tych rokov.

TNS SK

Agentúra TNS SK bola založená v roku 1995 ako Factum Slovakia, s.r.o. V roku 1998 sa Factum Slovakia stala súčasťou siete Taylor Nelson Sofres. Spoločnosť Taylor Nelson Sofres spojila v apríli 2003 všetky svoje prevádzky pod jednu značku a zmenila názov na TNS. V tom istom mesiaci zmenila názov aj spoločnosť Factum Slovakia na TNS SK.

TNS AISA

Agentúra AISA pôsobila na slovenskom trhu už od roku 1990. Od r. 1996 pôsobila ako exkluzívy reprezentant spoločnosti Infratest Burke pre Českú a Slovenskú republiku, ktorá sa v r. 1998 stala súčasťou siete NFO WorldGroup. AISA mení názov na NFO AISA. V máji 2003 ohlásila sieť TNS akvizíciu so skupinou NFO WorldGroup Inc. Od začiatku r. 2005 vystupuje agentúra NFO AISA pod novým názvom TNS AISA Slovakia.

Fakty o spoločnosti TNS Slovakia

  • V súčasnosti zamestnáva agentúra TNS Slovakia približne 80 zamestnancov na plný úväzok
  • Anketársku sieť tvorí cca 600 vyškolených anketárov
  • Podiel kvalitatívnych / kvantitatívnych prieskumov v % je 20/80
  • Je členom európskej asociácie marketingového výskumu ESOMAR a na Slovensku tiež členom SAVA, Britskej obchodnej komory a Global Compact

Fakty o skupine TNS

  • Skupina TNS patrí medzi lídrov v oblasti poskytovania marketingových prieskumov a riešení na celom svete
  • Má viac ako 200 pobočiek v 80 krajinách a zamestnáva cca 14 000 ľudí
  • Od októbra 2008 sa skupina TNS stala súčasťou sietí WPP a Kantar Group