Každý z nás je potenciálny respondent, stačí zodpovedať otázky anketára alebo vyplniť dotazník v ankete, a už sa môžeme zaradiť do početnej skupiny respondentov. Niekto je rád, ak môže vyjadriť svoj názor, niekto o to nemá záujem. Na týchto miestach sa môžete dozvedieť niečo viac o pozícii respondenta.

 

  • Čo to znamená byť respondentom?
  • Chcete sa stať respondentom?