Prehľad o formách externej spolupráce.

Výskum trhu a verejnej mienky je založený na intenzívnej spolupráci s verejnosťou. Každý výskumný projekt si vyžaduje prácu veľkého množstva externých spolupracovníkov, bez ktorých by sme nezískali odpovede respondentov. Často ide o stovky a niekedy aj tisícky rozhovorov na jednu tému a väčšinou na území celého Slovenska.

Naša spoločnosť v súčasnosti spolupracuje s viac ako 2000 externistami v nasledujúcich typoch činnosti:

 • anketár pre osobné rozhovory alebo pre štúdiové testy
 • anketár pre mystery shopping
 • regrutant pre skupinové, hĺbkové rozhovory a pre štúdiové testy
 • operátori pre telefonické rozhovory
 • brigádnici na administratívne práce
 • 1.

  Anketár

  Anketár je externý pracovník, ktorý má na starosti terénny zber dát pre výskumné projekty.


 • 2.

  Operátor

  Operátor je externý pracovník, ktorý realizuje telefonické typy prieskumov.


 • 3.

  Regrutant

  Regrutant je externý pracovník, ktorý zabezpečuje nábor respondentov do výskumov.


 • 4.

  Brigádnik

  Brigádnik je externý pracovník, ktorý vykonáva administratívne úkony priamo v priestoroch agentúry.