Pondelok, 23. Júl 2012 | Prílohy k správe | Tagy

Čo je pre spotrebiteľa a zákazníka naozaj dôležité?  Ktoré značky obchodných reťazcov sú obľúbené a prečo?

TNS Slovakia prináša na trh novú štúdiu Retail Mirror z prostredia Consumer, ktorá sleduje aktuálne potreby a trendy v nakupovaní produktov dennej spotreby.

Štúdia monitoruje vnímanie značiek predajní a obchodných reťazcov očami spotrebiteľa/nákupcu.

Prieskum sa bude realizovať kvótnym výberom na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku 15-65 rokov.

Základné otázky, ktoré vám štúdia pomôže zodpovedať:

 • Ako sú jednotlivé reťazce a značky predajní vnímané, aký je ich imidž?
 • Ako sú značky hodnotené z hľadiska základných parametrov potrieb zákazníkov?
 • Ako sú zákazníci spokojní, kde je priestor na zlepšenie?
 • Do akej miery sú lojálni, ako sú vnímané vernostné programy a zákaznícke karty?
 • Aké sú motivátory výberu obchodu pre konkrétne typy nákupov?
 • Ako do všetkého zapadá komunikácia a promotion jednotlivých predajní/značiek/obchodných reťazcov?

Súčasťou výstupov budú aj sofistikované analýzy – Conversion Model a TRIM analýza.

Výsledky prieskumu:

 • Výsledky bude možné triediť aj podľa typov predajní, v ktorých zákazníci najčastejšie nakupujú – supermarkety, hypermarkety, malé predajne
 • Výsledky budú definované ako konkrétne action plans – konkrétne odporúčaniapre konkrétny obchodný reťazec

Špecifické oblasti:

 • Vnímanie a imidž značiek predajní
 • Spokojnosť a lojalita zákazníkov, vernostné programy
 • Reklama a komunikácia, promotion
 • Nakupovanie a rozhodovací proces výberu konkrétnych predajní
 • Nové možnosti, nové technológie a nakupovanie
 • Základné ukazovatele značky predajne v porovnaní s benchmarks na trhu (priemer za všetky obchodné reťazce)

V prípade záujmu o štúdiu alebo  ďalších informácií nás kontaktujte na: zdenka.vavrovicova@tns-global.sk alebo jana.fedorkova@tns-global.sk

 


Prílohy k správe


Tagy