Streda, 1. August 2012 | Prílohy k správe | Tagy

Globálna štúdia Mobile Life odhaľuje správanie, motiváciu a priority užívateľov mobilných telefónov z celého sveta. Prieskum sa realizuje v 43 krajinách na vzorke 38 000 respondentov. Jeho cieľom je poskytnúť odporúčania ohľadom aktivácie obchodnej a marketingovej stratégie cez mobilné telefóny.

Všadeprítomné mobilné zariadenia ako aj rýchly rast smartfónov majú nesmierny vplyv na správanie spotrebiteľa. Od surfovania na webe, cez mobilný obchod až po sociálne siete a lokalizačné služby sa ľudia stretávajú so stále väčším rozsahom služieb v mobiloch.

Mobile Life vychádza z dlhodobých skúseností skupiny TNS a z pochopenia spotrebiteľského správania. Zameriava sa na kľúčové otázky, ktoré informujú o marketingových stratégiách a ďalších investíciách:

 • Aký vplyv majú mobilné zariadenia na nákupné správanie spotrebiteľov, a ako môžu značky využiť príležitosť a minimalizovať ohrozenia
 • Ktoré platformy a služby v mobilných zariadeniach vzbudzujú záujem spotrebiteľov, a ktoré majú najväčšiu tendenciu rastu v budúcnosti
 • Ako sa správajú spotrebitelia pri používaní mobilných zariadení, a aké príležitosti toto správanie prináša pre značky?
 • Ako „mobilná peňaženka“ zmení správanie spotrebiteľov, a aké kroky by v tejto súvislosti mali značky urobiť?
 • Aké ďalšie typy mobilných zariadení spotrebitelia využívajú, a ako ovplyvní nárast tabletov správanie v budúcnosti?

Mobile Life pozostáva zo 7 základných oblastí:

 • Mobilná komunikácia – vlastníctvo mobilov a využívanie mobilných zariadení
 • Zariadenia a ich vzájomné pôsobenie – vlastníctvo technologických zariadení, využívanie a úloha mobilov
 • Mobilné prostredie – zdieľanie mobilov, výmena, značka a operačný systém
 • Mobilné využívanie – ako ľudia využívajú svoje mobilné zariadenia
 • M-Commerce – financie a mobily
 • Mobilné nákupné správanie – úloha mobilov pri online zisťovaní informácií a nakupovaní
 • Profil – demografické informácie

Výsledky štúdie Mobile Life budú zverejnené koncom mája 2013, výsledky za Slovensko budú k dispozícii v júni 2013. V prípade ďalších informácií nás kontaktujte na zdenka.vavrovicova@tns-global.sk.


Prílohy k správe


Tagy