Štvrtok, 3. Apríl 2014 | Tagy

Preferencie voči určitej značke sa začínajú vytvárať už v tínedžerskom veku. Vytvoriť vzťah medzi značkou a mladým človekom nie je jednoduché. Značka musí pochopiť súčasnú kultúru mladých ľudí, musí touto kultúrou žiť, vyznávať rovnaké hodnoty a prinášať výhody, ktoré mladí ľudia od značky očakávajú.

Akí sú teda slovenskí tínedžeri a mladí dospelí? Aký je ich svet? Ktoré značky preferujú a čo vyznávajú? A ako sa k nim priblížiť?

Odpovede na tieto otázky prináša štúdia o slovenských tínedžeroch a mladých dospelých Millennials+.

Ciele prieskumu

Cieľom MILLENNIALS+ je spoznať mladých Slovákov vo veku 12 – 26 rokov z rôznych uhlov: 

  • Mladí ako súčasní spotrebitelia - detailná analýza súčasného správania sa mladých Slovákov
  • Mladí ako budúci spotrebitelia - pohľad mladých Slovákov na fungovanie sveta okolo nich a ich výhľad do budúcnosti
  • Mladí ako apoštoli zmeny v slovenských domácnostiach - pohľad mladých Slovákov na to, čo bude čoskoro „in“ a čo „out“ a na trendy medzi mladými

Dizajn prieskumu

Dizajn prieskumu kombinuje rôzne výskumné metódy s cieľom poskytnúť komplexný pohľad na mladú generáciu:

  • Rozsiahle kvantitatívne skúmanie života mladých Slovákov - tvorí základ celej štúdie. Štruktúra vzorky rešpektuje štruktúru slovenskej populácie 12 – 26 rokov z hľadiska regiónu a veľkosti miesta bydliska. Veľkosť vzorky tvorí spolu 1500 rozhovorov a umožňuje robiť detailné analýzy v rámci segmentov podľa veku, napr. žiaci základných škôl verzus študenti stredných škôl.
  • Kvalitatívne skúmanie mladých Slovákov - nadväzuje na analýzu kvantitatívnych dát, a tak pomáha objasniť a správne pochopiť súvislosti získané z dát. Pozostáva zo 16 etnografických stretnutí s mladými ľuďmi priamo u nich doma. Rozhovory sú natáčané na videokameru.

Štúdia Millennials+ bola realizovaná na vzorke 1500 respondentov vo veku 12-26 rokov. Respondenti boli prerozdelení do 4 základných vekových skupín – 12-15 rokov, 16-19 rokov, 20-26 rokov bez VŠ a 20-26 rokov s VŠ. Okrem týchto rozhovorov sa zrealizovalo ešte 16 etnografických stretnutí. Zber dát sa uskutočnil v októbri a novembri 2013 prostredníctvom internetu. Prvé výsledky z prieskumu boli zverejnené v marci 2014.

Hlavné témy štúdie sú rozdelené do viacerých častí:

  • ŽIVOT - typický deň, vzťahy a priatelia, šport, čo je „in“ a čo je „out“, hodnoty, vyhliadky do budúcna, miesto vo svete, životný štýl mladých (Lifestyle), spokojnosť s vlastným životom (TRI*M)
  • TECHNOLÓGIE - technologické hračky, mobilné telephony, internet a sociálne siete
  • MÉDIÁ - vnímanie médií, televízia, rádio a hudba, časopisy a noviny, celebrity, značky
  • SPOTREBITELIA - príjmy a výdavky, míňanie v kľúčových kategóriách, nakupovanie cez internet 

V prípade ďalších informácií nás kontaktujte na katarina.prochazkova@tns-global.sk.


Tagy