Pondelok, 18. Máj 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Agentúra TNS Slovakia prináša na trh novú štúdiu LifeStyle 2015. Základom štúdie je segmentácia Slovákov podľa ich životného štýlu. Prostredníctvom šiestich segmentov popisuje rôzne prístupy k životu a z nich vyplývajúce potreby, ktoré ovplyvňujú konanie a rozhodovanie ľudí vo všeobecnosti ako i v prístupe k značkám.

Hlavné tematické okruhy štúdie LifeStyle 2015 sú:

  • Životný štýl Slovákov
  • Slováci a rodina
  • Mužský a ženský element
  • Slováci a práca
  • Túžby, ašpirácie a obavy Slovákov
  • Médiá a technológie
  • Slováci ako spotrebitelia
  • Neodolateľné značky pre Slovákov

Štúdiu LifeStyle realizuje agentúra TNS Slovakia pravidelne každé dva roky, toto je už piata vlna v poradí. Od svojho vzniku prešla výrazným vývojom. Aktuálna vlna so sebou prináša viacero nových tém a nových prístupov, ako napríklad inováciu segmentácie, ktorá umožňuje precíznejšie diferencovanie jednotlivých segmentov a detailný vhľad do troch aspektov silno formujúcich životný štýl Slovákov: Vnútorné JA, Sociálne JA a Profesijné JA.

Základom štúdie je rozsiahly kvantitatívny prieskum, ktorý sa uskutočnil na vzorke 4533 respondentov vo veku 15-65 rokov. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu Slovenska podľa veku, vzdelania, pohlavia, veľkosti miesta bydliska a kraja. Analýza kvantitatívnych dát je prepojená s hĺbkovým kvalitatívnym prieskumom realizovaným prostredníctvom etnografických sond v prirodzenom prostredí predstaviteľov jednotlivých segmentov. Každý segment reprezentujú štyria protagonisti: dve ženy, dvaja muži, dvaja mladší, dvaja starší, spolu 24 jedinečných príbehov.

Zber dát sa realizoval v mesiacoch február – apríl 2015. Záverečná správa a výsledky sú k dispozícii od 20.5.2015.

V prípade ďalších informácií nás kontaktujte na zdenka.vavrovicova@tns-global.sk.  


Prílohy k správe


Tagy