Pondelok, 26. Máj 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Cestujú Slováci na dovolenky aj po Slovensku? Aké sú ich motivácie a účely, pre ktoré cestujú? S kým, za koľko a na ako dlho cestujú?

TNS Slovakia prináša na trh novú štúdiu Dovolenky na Slovensku, ktorá sleduje aktuálne potreby a trendy v oblasti cestovania.

Prieskum sa realizoval prostredníctvom internetu. Vzorka 525 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Do prieskumu boli zapojení iba tí respondenti, ktorí za ostatné dva roky aspoň raz cestovali. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila vo februári 2014- 

Hlavné tematické okruhy:

  • Cestovanie vo všeobecnosti - navštívené krajiny vs. plány
  • Motivácie pre cestovanie
  • Účely pre cestovanie po Slovensku
  • Vykonávané aktivity
  • S kým, za koľko, na ako dlho, kde sa ubytujem a s akým dopravným prostriedkom cestujem
  • Spontánne asociácie spojené s dovolenkou na Slovensku
  • Atraktivita slovenských lokalít
  • Plánované cestovanie po Slovensku
  • Rozhodovací proces o výbere dovolenkového pobytu
  • Rezervácia dovolenkového pobytu

V prípade záujmu o štúdiu alebo  ďalších informácií nás kontaktujte na: andrea.davidova@tns-global.sk

 


Prílohy k správe


Tagy