Streda, 23. November 2011 | Prílohy k správe | Tagy

Digital Life je najväčší prieskum svojho druhu, realizuje sa v 60 krajinách na vzorke 72 000 respondentov. Poskytuje komplexný pohľad na spotrebiteľské správanie a postoje ľudí na internete na globálnej ale aj lokálnej úrovni.

Digital Life presne definuje možnosti rastu značiek v online svete, či už naprieč jednotlivými krajinami alebo produktovými kategóriami.

Digital Life vychádza z dlhodobých skúseností skupiny TNS a z pochopenia spotrebiteľského správania. Zameriava sa na kľúčové otázky, ktoré informujú o marketingových stratégiách a ďalších investíciách:

 • Ako môžem využívať online kanály pre rozvoj a ďalší rast môjho biznisu? 
 • Koho môžem osloviť v online priestore? 
 • Ako mám budovať svoju značku v online svete cez nových a existujúcich spotrebiteľov? 
 • Ako identifikujem „obhajcov“ značky a ako sa im mám venovať v online prostredí? 
 • Ako sa zamerať na zákazníka a ako ho transformovať na online zákazníka?

Digital Life tiež poskytne Digital Growth Index, jedno číslo, ktoré zadefinuje príležitosti rastu v digitálnom svete v rámci produktovej kategórie či krajiny a poukáže na rozmanitosť možností, ktoré sú dostupné v online svete.

Súčasťou štúdie je aj online životnoštýlová typológia užívateľov internetu Digital Lifestyles, ktorá podľa online správania a aktivít rozdeľuje ľudí do 6 základných typov:

 • Influencers
 • Communicators
 • Networkers
 • Knowledge seekers 
 • Functionals 
 • Aspirers

Globálne výsledky štúdie Digital Life sú k dispozícii od 10.11.2011, výsledky za Slovensko od 22.11.2011. V prípade ďalších informácií nás kontaktujte na vladimira.buncakova@tns-global.sk. Viac info nájdete na stránke www.tnsdigitallife.com.

 


Prílohy k správe


Tagy