Utorok, 23. September 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Globálna štúdia Connected Life odhaľuje správanie, motiváciu a priority užívateľov digitálnych zariadení z celého sveta. Poskytuje komplexný pohľad na vplyv rastúceho digitálneho ekosystému v mediálnom prostredí. 

Marketérom odkrýva nové a zaujímavé príležitosti, ako sa spojiť so svojimi zákazníkmi aj v tomto zložitom prostredí a to poskytnutím odpovedí na otázky:

 • Ako rastúci digitálny ekosystém ovplyvňuje konzumáciu médií?
 • Aký je dosah a pôsobenie digitálnych platforiem a kanálov počas dňa?
 • Ako a prečo sa spotrebitelia identifikujú so značkami?
 • Aký je rozhodovací proces pri nakupovaní v jednotlivých krajinách a produktových kategóriách?

Štúdia pozostáva z 8 základných oblastí:

 • Konzumácia médií
 • Využívané digitálne zariadenia
 • Digitálne aktivity
 • Využívanie zariadení počas dňa
 • Prednákupné vyhľadávanie informácií o produktoch a realizácia nákupu (online aj offline)
 • Profily respondentov
 • Touchpointy v jednotlivých kategóriách
 • Budúce správanie a trendy

Connected Life nadväzuje na predchádzajúce štúdie Mobile Life a Digital Life. Ponúka tiež možnosť porovnávať výsledky v kľúčových oblastiach, ako sú napríklad online aktivity.

Prieskum sa realizoval v 50 krajinách na vzorke 55 000 respondentov vo veku 16-65 rokov.

Na Slovensku sa do prieskumu zapojilo 982 respondentov. Vzorka je reprezentatívna pre internetovú populáciu Slovenska z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania a kraja. Respondent musí byť aktívny užívateľ internetu (pripája sa na akomkoľvek zariadení aspoň raz za týždeň). Zber dát sa uskutočnil v apríli tohto roku prostredníctvom internetu.

Výsledky globálnej štúdie Connected Life boli zverejnené v júli 2014, výsledky za Slovensko sú k dispozícii od konca augusta 2014. V prípade ďalších informácií nás kontaktujte na linda.tomkova@tns-global.sk.


Prílohy k správe


Tagy