Štvrtok, 26. November 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Globálna štúdia Connected Life odhaľuje správanie, motiváciu a priority užívateľov digitálnych zariadení z celého sveta. Poskytuje komplexný pohľad na vplyv rastúceho digitálneho ekosystému v mediálnom prostredí. Štúdia zisťuje, ako technológie menia životy spotrebiteľov.

Nastavte si takú stratégiu, ktorá sa bude vyvíjať spolu s vašou cieľovou skupinou

Rýchlo sa vyvíjajúce digitálne technológie vedú takmer k neustálej zmene postojov, správania a návykov spotrebiteľov; čo do veľkej miery ovplyvňuje aj samotný marketing. Základom úspešného marketingu však aj naďalej zostáva pochopenie cieľovej skupiny. Zoznámte sa s aktuálnymi spotrebiteľskými trendmi v digitálnom prostredí, pomôžu vám odhaliť tie správne príležitosti v digitálnom prostredí a vytvoriť neodolateľné značky, ktoré sú vždy o krok vpred.

Ponúkame vám aj ochutnávku jedného zo základných výstupov, v ktorom si môžete porovnať rozdiely medzi rôznymi vekovými kategóriami v 6 krajinách sveta. 

Stiahnite si našu elektronickú brožúru, v ktorej sa dozviete viac o piatich najväčších marketingových príležitostiach v digitálnom prostredí. alebo si stiahnite našu infografiku, ktorá odkazuje na 8 aktuálnych spotrebiteľských trendov v digitálnom prostredí.

O štúdii

Štúdia poskytuje komplexný pohľad na online spotrebiteľov, prináša vývoj digitálnych stratégií na rôznych trhoch, cieľových skupinách a spotrebiteľských segmentoch. Prieskum sa realizoval v 50 krajinách sveta na vzorke 60 500 užívateľov internetu.

Connected Life sa dotýka šiestich kľúčových otázok, ktoré pomáhajú marketérom prepojiť sa so svojimi zákazníkmi:

 • Ako sa menia spôsoby digitálneho pripojenia a ktoré typy pripojenia digitálni spotrebitelia využívajú?
 • Ktoré platformy využívať pre oslovenie digitálnych spotrebiteľov?
 • Ako zapájať a angažovať digitálnych spotrebiteľov?
 • Akým spôsobom ovplyvňovať digitálnych spotrebiteľov?
 • Ako aktivovať digitálny obchod?
 • Akým spôsobom zvyšovať spokojnosť digitálnych spotrebiteľov?

Hlavné tematické okruhy:

 • digitálne správanie a aktivity
 • využívanie digitálnych zariadení
 • využívanie zariadení počas dňa
 • prednákupné vyhľadávanie informácií o produktoch a samotný nákup produktov/služieb
 • konzumácia médií počas dňa
 • profily a segmentácia respondentov
 • touchpointy v jednotlivých kategóriách
 • predikcia budúceho správania a trendov

Na Slovensku sa do prieskumu zapojilo 1 000 respondentov vo veku 16-65 rokov. Vzorka je reprezentatívna pre internetovú populáciu Slovenska z hľadiska veku, pohlavia, veľkosti miesta bydliska a kraja. Respondent musí byť aktívny užívateľ internetu a na internet sa pripája aspoň raz za týždeň. Zber dát sa uskutočnil cez internet v júni 2015. Výsledky sú k dispozícii od novembra 2015.

Cena

Cena je individuálna v závislosti od konkrétnych špecifikácií a potrieb zadávateľa.

V prípade ďalších informácií nás kontaktujte na: Linda Carbone, Client Partner, e: linda.carbone@tns-global.sk, e: 0911/ 691 711.


Prílohy k správe


Tagy