Utorok, 16. Október 2012 | Tagy

Globálna štúdia The Commitment Economy poskytuje detailný pohľad na dynamiku značiek v rôznych produktových kategóriách.

Prieskum sa zameriava hlavne na emocionálnu zaangažovanosť, oddanosť k značke a na skutočné motivátory výberu značky, ktoré identifikujú, kde presne sa nachádzajú najväčšie príležitosti pre zvyšovanie podielu značky na trhu, a ako následne tieto príležitosti využiť.

Prieskum, ktorého sa zúčastnilo viac ako 39 000 ľudí v 17 krajinách, pokrýva  8 produktových kategórií: automobily, alkoholické nápoje, káva, starostlivosť o vlasy, lieky proti bolesti hlavy, pracie prášky, spôsoby platby a maloobchod.

Na meranie správania spotrebiteľov v tomto prieskume bol použitý nástroj ConversionModel, ktorý hodnotil dva kritické faktory ovplyvňujúce výber značky: silu značky v mysliach ľudí (čo si ľudia o značke myslia) a silu značky na trhu (faktory ako napríklad cena a dostupnosť, ktoré výrazne ovplyvňujú rozhodnutia spotrebiteľov).

 


Tagy