Pondelok, 17. August 2015 | Prílohy k správe | Tagy

V roku 2011 prijali Európsky parlament a Európska rada smernicu o právach pacientov uplatniť si zdravotnú starostlivosť v ktorejkoľvek krajine EÚ. Cieľom tejto smernice bolo určiť jasné pravidlá a poskytnúť pacientom spoľahlivé informácie o prístupe a o preplatení nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inej krajine EÚ tak, aby sa splnili očakávania pacientov na najvyššej úrovni.

Táto smernica vstúpila do platnosti 25.10.2013 vo všetkých členských krajinách EÚ. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v tejto súvislosti uviedol: „Právo vycestovať za lekárskym ošetrením do ktorejkoľvek krajiny EÚ je pre občanov veľkým prínosom. Slovenským pacientom otvára dvere k väčšej informovanosti, konzultáciám so širším okruhom odborníkov, ako aj iným spôsobom liečby, ktoré napríklad v domovskej krajine nie sú dostupné.  Dobrá zdravotná starostlivosť je kľúčom k udržaniu si čo najlepšej kvality života čo najdlhšie. Touto legislatívou dáva EÚ svojim občanom príležitosť nájsť pre seba tú najvhodnejšiu liečbu a možnosť vybrať si, kde sa jej podrobia.”

Európska komisia zrealizovala v tejto súvislosti v októbri minulého roka prieskum, aby tak posúdila situáciu ohľadom vnímania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti po zavedení smernice. Do prieskumu sa v 28 krajinách EÚ zapojilo celkovo 27 868 respondentov, z toho 1 038 Slovákov. Na Slovensku uskutočnila zber dát agentúra TNS Slovakia. Prieskum zisťoval:

  •     Využitie lekárskeho ošetrenia za hranicami krajiny za ostatných 12 mesiacov
  •     Ochotu Európanov vycestovať za lekárskym ošetrením do niektorej z krajín EÚ
  •     Znalosť práv pacientov – hlavne čo sa týka úhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť
  •     Úroveň znalostí o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti

Z prieskumu vyplynulo, že lekárske ošetrenie v inej krajine Európskej únie absolvovalo za ostatných 12 mesiacov iba 5% obyvateľov Slovenska (z toho 3% plánovane a 2% neplánovane). Najviac do zahraničia za lekárskym ošetrením cestujú Luxemburčania (16%), Taliani (12%) a Maďari (10%). Naopak, najmenej zase Bulhari (1%), Nemci, Gréci, Estónci a Briti (všetky národy po 2%).

Za lekárskym ošetrením do inej krajiny EÚ by však boli ochotné vycestovať až dve pätiny (43%) Slovákov, hlavne kvôli ošetreniu, ktoré u nás nie je dostupné (68%), prípadne kvôli kvalitnejšiemu ošetreniu (61%) alebo vyšetreniu u renomovaného špecialistu (40%). U 8% závisí ochota vycestovať za zdravotnou starostlivosťou do zahraničia od krajiny EÚ a u 11% zase od typu lekárskeho ošetrenia. Tendenciu cestovať za lekárskym vyšetrením do zahraničia majú skôr obyvatelia menších krajín, ako napríklad Malta  (78%), Holandsko (67%), Cyprus (66%), Dánsko a Luxembursko (obe krajiny po 62%).

O tom, že máme nárok na lekárske ošetrenie v ktorejkoľvek krajine EÚ ako aj na preplatenie nákladov spojených s týmto ošetrením zdravotnou poisťovňou vedia takmer dve tretiny (63%) obyvateľov Slovenska. Ale len tretina (36%) si mysí, že je ohľadom nároku na preplatenie nákladov dobre informovaná. A napríklad o tom, že recept predpísaný svojim lekárom môžeme použiť v ktorejkoľvek krajine EÚ, vie len tretina (34%) ľudí.

V každom členskom štáte EÚ je vytvorené národné kontaktné miesto, ktoré poskytuje informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. O jeho existencii vie len pätina (20%) ľudí na Slovensku. Keby sme však hľadali informácie o zdravotnej starostlivosti v inej krajine EÚ, tak by sme sa v prvom rade obrátili na svoju zdravotnú poisťovňu (60%). Tretina Slovákov by sa informovala aj u svojho všeobecného lekára alebo lekára špecialistu (31%), na internete (30%) alebo by sa spýtali svojich priateľov a rodiny (28%). V tejto súvislosti by viac ako polovicu ľudí (53%) zaujímala výška preplatenej sumy (53%). Slovákov by zaujímali aj práva na zdravotnú starostlivosť v iných krajinách EÚ vo všeobecnosti (35%), informácie o čakacích dobách na ošetrenie (29%) alebo informácie o samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (28%).

O prieskume:

Záverečná správa z výskumu Eurobarometer bola publikovaná v máji 2015 na webovej stránke: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Výsledky pochádzajú z výskumu TNS Opinion & Social, ktorý sa realizoval v októbri 2014. Všetky dáta uvedené vyššie v článku, vychádzajú z názorov respondentov opytovaných  v rámci tohto výskumu.

Zber dát bol realizovaný prostredníctvom osobných rozhovorov na vzorke 27 868 respondentov starších ako 15 rokov v 28 členských štátoch Európskej únie, z toho bolo 1038 obyvateľov Slovenska. Terénny zber na Slovensku zrealizovala agentúra TNS Slovakia.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager, TNS Slovakia, m: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk,

Ľubica Szviteková, Client Partner Senior TNS Slovakia, m: 0902/ 901 660, e: lubica,szvitekova@tns-global.sk         

Alexander Karvai, Project Leader, TNS Slovakia, m: 0911/ 248 373, e: alexander.karvai@tns-global.sk         

Andrej Králik, vedúci tlačového a politického oddelenia, Zastúpenie EK na Slovensku, t: 02/ 59 20 32 93, e: andrej.kralik@ec.europa.eu

 


Prílohy k správe


Tagy