Utorok, 13. Január 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Agentúra TNS Slovakia uskutočnila prieskum, v rámci ktorého zisťovala názory obyvateľov Slovenska na vznikajúce nové politické strany a na zameranie týchto strán. Online prieskum sa uskutočnil v dňoch 09.-17.12.2014 na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov.

Nová politická strana – áno alebo nie?

Až 39% opýtaných neverí tomu, že by vznik novej politickej strany pomohol vyriešiť situáciu na našej politickej scéne. Pesimistický pohľad na nové politické strany majú skôr staršie vekové kategórie. Vo vekovej kategórii 50-59 rokov si až 51% respondentov myslí, že by nová politická strana neriešila situáciu na našej politickej scéne, vo vekovej kategórii 60+ je to 48% respondentov.

Iba 17% opýtaných uviedlo, že vznik novej strany nie je potrebný, lebo si vie vybrať z ponuky existujúcich strán.

12% respondentov uviedlo, že by vznik novej politickej strany uvítalo, ale obáva sa toho, že by sa táto nová strana dlhodobo neudržala a 11% uviedlo, že by vznik uvítalo, lebo z ponuky existujúcich strán si nevie vybrať.

Politickú apatiu medzi Slovákmi naznačuje aj vysoký podiel tých (21%), ktorí na otázku „Ako by ste vy osobne vnímali vznik novej politickej strany alebo politických strán?“ odpovedali „neviem, o politiku sa nezaujímam“. 

 

Chýba nám skôr pravica

Podľa vyjadrení najväčšieho počtu  respondentov (29%) absentuje na našej politickej scéne pravicová strana. Pre pätinu oslovených je chýbajúcou strana s ľavicovým zameraním a približne rovnaký počet vidí priestor pre stranu stredu. Tretina sa však k danej téme vyjadriť nevedela.

Prieskum zisťoval aj preferencie občanov v otázke presadzovania hodnôt, ktoré by nová politická strana mala mať. Takmer polovica respondentov (49%) by uvítala stranu, ktorá by presadzovala sociálno-demokratické hodnoty. 18% respondentov uviedlo, že by prijalo konzervatívnu stranu, ktorá by presadzovala hodnoty ako rodina a tradície a 13% respondentov by uvítalo novú liberálnu stranu.  

Nová politická strana by sa mala zamerať na nezamestnanosť, korupciu alebo zdravotníctvo

Najväčšia časť respondentov (72%) by uvítala, ak by sa nová politická strana venovala riešeniu nezamestnanosti. Nadpolovičná väčšina Slovákov by taktiež uvítala stranu, ktorá by sa venovala boju proti korupcii a rodinkárstvu (53%) a riešeniu problémov v oblasti zdravotníctva (52%). Na druhej strane, politické strany, ktoré by chceli presadzovať posilnenie vonkajšej bezpečnosti Slovenska, ráznejšie presadzovanie záujmov Slovenska v EÚ a podporu ekologických riešení, by na základe prieskumu nemali silnú podporu voličov.   

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 500 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 15 - 65 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v decembri 2014.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Alexander Karvai, Project Leader, t: 02/ 323 66 442, e: alexander.karvai@tns-global.sk

Ľubica Szviteková, Client Partner Senior, t. 02/ 323 66 402, e: lubica.szvitekova@tns-global.sk

 


Prílohy k správe


Tagy