Utorok, 24. Jún 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Spoločnosti Vodafone Germany a TNS Infratest získali od Nemeckej asociácie pre výskum trhu (BVM) cenu za inováciu. Spoločnosti ju získali za spoločný projekt „Continental Drift Platform“ - trhový simulátor, ktorý pomáha poznať a využiť príležitosti a sledovať konkurenčné stratégie na trhu mobilných telefónov.

Stefan Spangenberg (Head of Brand Strategy and Insights, Vodafone Germany), Sonja Dlugosch (Director of Technology, TNS Infratest) a Thomas Liehr (Senior Director of Innovation & Product Development, TNS Infratest) si ocenenie prevzali počas galavečera, ktorý sa uskutočnil 19.5.2014 počas 49. ročníka kongresu BVM. Michael Pusler, predseda poroty vo svojom príhovore uviedol, že týmto prístupom sa podarilo spoľahlivo a komplexne modelovať a predpovedať zmeny na zložitom a silne konkurenčnom trhu mobilných telefónov.

Toto ocenenie za inovácie udeľuje BVM pravidelne každý rok. Spoločnosti ho získavajú hlavne za inovatívne metódy alebo riešenia, ktoré sú vysoko efektívne a účinné v porovnaní s už existujúcimi prístupmi.

„Continental Drift Platform“ využíva riešenie TNS ValueManager, ktoré predpovedá strategické zmeny na trhu mobilných telefónov, na základe ktorých môže Vodafone následne optimalizovať štruktúru taríf, a tým získava silnú a okamžitú hodnotu.

Simulátor pokrýva celý trh mobilných telefónov a zahŕňa aj všetky podsegmenty, ako napríklad poplatky za paušály, kredity a kombinované služby ako aj poplatky za hlasové a dátové služby. Platforma umožňuje spoločnosti Vodafone predvídať strategické zmeny na tomto extrémne dynamickom trhu. Presne a efektívne simuluje analýzu  „čo ak“, a to hlavne pre zavedenie nových sadzieb a pre príslušné konkurenčné reakcie.

„Jednou zo špecifických úloh tohto prístupu je prispôsobiť simulačný model tomu, aby aj pri nižších nákladoch okamžite reagoval na rýchlo sa meniacu situáciu na trhu. Docielili sme to vytvorením štandardného modelu, ktorý je navrhnutý tak, aby sa už dodatočne upravovali a aktualizovali len individuálne časti  simulačnej platformy,“ vysvetlil Thomas Liehr, Senior Director Innovation & Product Development, TNS Infratest.

anglickú verziu tlačovej správy nájdete pod touto linkou:

http://www.tnsglobal.com/press-release/vodafone-and-tns-infratest-win-ge...

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Zdenka Vavrovičová, Client Partner Director, t: 02/323 66 455, e: zdenka.vavrovicova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy