Streda, 24. September 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Ešte nedávno sme sa mohli na internet pripájať len prostredníctvom osobných počítačov alebo notebookov. Dnes je už situácia iná, surfovanie na internete sa stalo bežnou a obľúbenou súčasťou nášho každodenného života a tak nám moderné technológie poskytujú čoraz viac príležitostí na to, ako byť online. 

Z výsledkov prieskumu Connected Life, ktorý realizovala agentúra TNS Slovakia v apríli tohto roku na vzorke 982 internetových užívateľov vyplýva, že slovenskí užívatelia internetu vlastnia priemerne 4,3 zariadení (napr. mobilný telefón, smartfón, tablet, PC, notebook, hracia konzola, smart tv). Viac zariadení vlastnia mladšie ročníky  (ľudia do 24 rokov)  a skôr muži ako ženy. V porovnaní s celosvetovým priemerom, kde internetoví užívatelia vlastnia len necelé 4 (3,6) zariadenia,  sú Slováci na internete a na digitálnych zariadeniach o niečo závislejší. Digitálnych zariadení vlastnia dokonca viac ako naši susedia, Česi a Maďari. Obsah internetu konzumujú priebežne počas celého dňa, najviac však doobeda, v podvečer alebo neskoro v noci, pričom na internete strávia priemerne 3,5 hodín denne.

Slovensko má v porovnaní s ostatným svetom aj vysokú penetráciu takmer všetkých digitálnych zariadení; klasický mobilný telefón vlastnia takmer tri štvrtiny (72%), smartfóny dve tretiny (62%) a tablety tretina (34%) internetovej populácie. Aj využívanie počítačov je na Slovensku nadpriemerné. Zatiaľ čo vo svete vlastní notebook a osobný počítač približne polovica ľudí, u nás je to výrazne viac – osobný počítač vlastnia dve tretiny (65%) a notebook tri štvrtiny (74%) opýtaných. Na internet má v domácnosti možnosť sa pripojiť takmer celá internetová populácia  (95%), z toho cez wifi až tri štvrtiny (77%).

Ľubomír German, Client Partner Senior zo spoločnosti TNS Slovakia, výsledky prieskumu okomentoval: „To, že Slovensko patrí medzi digitálne vyspelé krajiny, nie je pre nás žiadnym prekvapením. Prieskumy nám už dlhodobo naznačujú tento rastúci trend.  Je to však dôležitý impulz pre marketérov, ktorí by mali svoje aktivity sústrediť na tie médiá a cez tie zariadenia, ktoré využívajú ako ich existujúci, tak aj potenciálni klienti v čase pre nich relevantnom“.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplynulo, že progresívni Slováci prostredníctvom internetu najčastejšie komunikujú. Až 97% užívateľov internetu dnes využíva internet na komunikáciu, 89% si na internete vyhľadáva informácie rôzneho charakteru  a 86% navštevuje sociálne siete, nadväzuje kontakty so svojimi blízkymi priateľmi, obchodnými partnermi či vzdialenými známymi. Internet využívame aj na zábavu (73%), rôzne produktívne aktivity (ako napr. editovanie dokumentov, triedenie a upravovanie  fotografií alebo vytváranie videí , 77%) alebo online nakupovanie  (68%). Pričom každé digitálne zariadenie využívame na iné aktivity. Napríklad smartfóny a tablety sú ideálne na hranie jednoduchších hier, notebooky zase na internetbanking či využívanie bankových aplikácií, nakupovanie produktov alebo na vytváranie a upravovanie dokumentov. Osobné počítače využívame taktiež predovšetkým na vytváranie a upravovanie dokumentov, streamovanie videí, televízií, filmov a na hranie náročnejších hier.

O štúdii Connected Life

Štúdia Connected Life skúma motivácie, správanie a postoje spotrebiteľov v digitálnom svete. Poskytuje komplexný pohľad na vplyv rastúceho digitálneho ekosystému v mediálnom prostredí. 

Connected Life je kontinuálny ročný prieskum. Nadväzuje na predchádzajúce štúdie Mobile Life a Digital Life. Tento rok sa realizoval v 50 krajinách sveta na vzorke 55 000 respondentov. Štúdia sa venuje týmto tematickým okruhom: konzumácia médií, využívané digitálne zariadenia, digitálne aktivity, využívanie zariadení počas dňa, prednákupné vyhľadávanie informácií o produktoch a samotný nákup produktov alebo služieb, profily respondentov, budúce správanie a trendy.

Na Slovensku sa prieskum realizoval prostredníctvom internetu v apríli tohto roku na vzorke 982 internetových užívateľov vo veku 16 - 65 rokov. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu Slovenska z hľadiska veku, pohlavia, veľkosti miesta bydliska a kraja, respondent musí byť aktívny užívateľ internetu (pripája sa na akomkoľvek zariadení aspoň raz za týždeň).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Ľubomír German, Client Partner Senior, t: 0902 901 663, e: lubomir.german@tns-global.sk

 


Prílohy k správe


Tagy