Piatok, 5. Február 2016 | Prílohy k správe | Tagy

Športovanie nie je medzi Slovákmi obľúbenou činnosťou. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry TNS Slovakia, podľa ktorého sa až 43 % opýtaných vyjadrilo, že nešportuje vôbec. Naopak denne športuje len 7 % a niekoľkokrát do týždňa 25 % respondentov. Ako najčastejší dôvod vyhýbania sa športovým aktivitám uviedli opýtaní nedostatok voľného času (45 %). Ďalšími príčinami sú venovanie sa pasívnym činnostiam (28 %), či nechuť vykonávať športové aktivity (19 %). Zdravie ako dôvod vyhýbania sa športovým aktivitám uviedlo až 18 % respondentov.

Prieskum, ktorý zmapoval športovú aktivitu Slovákov, potvrdil, že Slováci nedostatočne využívajú svoj voľný čas na podporu svojho fyzického zdravia. Napriek tomu si uvedomujú, že šport je pre nich dôležitý. „Až 60 % respondentov tvrdilo, že v minulosti športovali častejšie ako v súčasnosti. V budúcnosti sa plánuje venovať športu častejšie ako v súčasnosti 54 % opýtaných,“ uviedla Linda Carbone, Client Partner  z agentúry TNS Slovakia.

Podľa výsledkov prieskumu sa športu venuje niekoľkokrát do týždňa takmer tretina (32 %) Slovákov. Najčastejšie sa venujú individuálnym športovým aktivitám (59 %). Individuálnym aj kolektívnym športom bez rozdielu sa venuje 22 % opýtaných a kolektívne športy preferuje 13 %. Prieskum tiež potvrdil, že Slováci upúšťajú od športových aktivít.  V minulosti častejšie športovalo až 60 % respondentov, naopak dnes sa  viac venuje športu len 14 % opýtaných. V budúcnosti sa však chce k pravidelnému športovaniu vrátiť až 54 % ľudí, cieľ zachovať si rovnaký status však uvádza až 42 % Slovákov.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia formou on-line dopytovania. Vzorka 600 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 18 - 55 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a regiónu. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v januári 2016.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; m: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Linda Carbone, Client Partner , m: 0911/ 691 711, e: linda.carbone@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy