Štvrtok, 25. Február 2016 | Prílohy k správe | Tagy

Objem investícií do reklamy v 6 celoštátnych slovenských rádiách prekročil v roku 2015 výšku 82,5 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 16,7 percenta. Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov Ad Intelligence spoločnosti TNS Slovakia.

5 zo 6 rádií bolo súčasťou monitoringu aj v roku 2014, šieste rádio (rádio Vlna) vzniklo až počas roka 2015. Vznik nového rádia nemá výrazný vplyv na rastúci trend, keďže rádio Vlna sa na celkovom objeme výdavkov do reklamy podieľalo iba 2 percentami. Objem reklamných výdavkov 5 rádií (bez Vlna) dosiahol 81,1 mil. eur.

Najväčší podiel na celkovom reklamnom koláči malo Rádio Expres (35 %) a Fun rádio (30 %). Podiel Expresu sa medziročne nezmenil, zatiaľ čo podiel Fun rádia mierne klesol (-3 %). Poradie dopĺňajú rádio Jemné (medziročne +3 %), verejnoprávne Slovensko 1 (medziročne +1 %) a Europa 2 (medziročne bez zmeny).

Podiel rádií na celkových výdavkoch do reklamy

Nárast výdavkov do reklamy zaznamenali všetky monitorované rádiá. Najvyšší objem reklamných rozpočtov alokovali zadávatelia do reklamy v rádiu Expres, ktoré zaznamenalo medziročný nárast reklamných výdavkov o 14 percent. Najvýraznejší, až 40%-ný nárast zaznamenalo rádio Jemné. Slovensko 1 medziročne rástlo o 22 percent. Polepšilo si aj Fun rádio (4,5 %) a Europa 2 (6,4 %).

Prehľad rádií podľa výdavkov do reklamy

Medium

Objem reklamy v €

% zmena

2015

2014

RADIO EXPRES

29 207 129

25 583 242

14,17%

FUN RADIO

24 412 216

23 353 310

4,53%

RADIO JEMNÉ

12 932 525

9 208 888

40,44%

SLOVENSKO 1

8 974 803

7 328 421

22,47%

EUROPA2

5 632 641

5 291 780

6,44%

VLNA

1 428 798

 

-

Celková dĺžka vysielacieho času využitého pre účely vysielania reklamy v roku 2015 vzrástla o 32 percent. Túto skutočnosť zapríčinil jednak vznik rádia Vlna, ale aj výrazný nárast (37 %) reklamného času vo vysielaní rádia Jemné. 6 slovenských rádií odvysielalo viac ako 265 tisíc reklamných spotov v celkovej dĺžke takmer 1 800 hodín vysielania. Počet odvysielaných spotov medziročne narástol o 33 %.

Prehľad rádií podľa počtu odvysielaných reklamných spotov a dĺžky odvysielaných spotov 

Medium

Počet odvysielaných spotov

Reklamný čas v hodinách

2015

2014

% zmena

2015

2014

% zmena

Jemné 

66 541

47 467

40,2%

444

324

37,0%

Fun rádio

60 837

59 609

2,1%

402

400

0,4%

Expres

51 463

45 836

12,3%

340

305

11,5%

Europa 2

28 121

27 779

1,2%

209

198

5,2%

Slovensko 1

21 531

18 604

15,7%

148

133

11,5%

Najviac reklamných spotov z hľadiska ich počtu bolo odvysielaných v piatok 11.decembra 2015 a to spolu 1 500 spotov na 6 monitorovaných rozhlasových staniciach.

Najdlhší reklamný blok odvysielalo Fun rádio v utorok 16.júna 2015 popoludní o 15:15 hod. a  trval 7 minút 15 sekúnd.

Najviac komunikovanou komoditou sa stali operačné programy z fondov EÚ. Osobné autá, ktoré boli TOP komoditou v minulých rokoch, sa tentokrát umiestnili až na 3. pozícii. Predbehla ich aj kategória propagácie časopisov a predajcovia domácich elektrospotrebičov. Tabuľka nižšie uvádza desiatku najviac komunikovaných produktových segmentov v rádiách za rok 2015: 

Segment

Výdavky v €

Operačné programy, Európske fondy

6 198 990

Časopisy

4 327 394

Osobné autá

3 415 231

Predajcovia domácich spotrebičov

3 323 337

Noviny

3 046 841

Supermarkety

2 903 766

Predajcovia nábytku

2 678 137

Portály

2 546 995

Obchodné centrá a nákupné galérie

2 277 139

Predajcovia potrieb pre domácich majstrov

1 806 516

Rebríček TOP 15 zadávateľov rozhlasovej reklamy v tabuľke nižšie nezahŕňa zadávateľov zo segmentu Operačné programy. V rebríčku sa umiestnili 3 obchodné reťazce (COOP Jednota, Tesco, Billa), 3 automobilky (Citroen Slovakia, Škoda Auto Slovensko, Porsche Slovakia so značkami Audi, Seat, VW) a 2 banky (Prima banka a OTP banka). Úplným nováčikom, ktorý patrí k najväčším zadávateľom rozhlasovej reklamy, je Bauhaus.

Zadávateľ

Výdavky v €

News and Media Holding

2 451 999

Ringier Axel Springer

1 832 911

MAC TV

1 191 364

Bauhaus

1 171 004

Citroen Slovakia

1 087 435

Prima banka

1 038 473

Škoda Auto Slovensko

1 032 206

AAA Auto

1 014 301

COOP Jednota Slovensko

977 868

OTP banka

901 942

Tesco

865 344

NAY Elektrodom

806 699

Billa

788 141

Shell

763 777

Porsche Slovakia

759 993

9 z 15 zadávateľov bolo v tomto rebríčku aj v roku 2014. Do TOP 15 sa dostalo 6 nových zadávateľov, a to Bauhaus, Prima banka, OTP banka, NAY Elektrodom, Shell a MAC TV.

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje  bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych a 6 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 120 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 350 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 9 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 27 tematických TV staníc).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Jana Tibenská, Head of Ad Intelligence; t: 02/ 32 366 320, e: jana.tibenska@tns-global.sk 


Prílohy k správe


Tagy