Streda, 27. Január 2016 | Prílohy k správe | Tagy

Holandská asociácia pre televízne a internetové vysielanie Stichting KijkOnderzoek (SKO) v spolupráci s agentúrou Kantar Media začala ako prvá na svete zverejňovať ratingy zo sledovania televízií prostredníctvom internetu na dennej báze. 

Ratingy, ktoré sa na dennej báze dodávajú od začiatku roka 2016, reportujú konzumáciu TV programov sledovaných cez internet, zo začiatku iba pre stanice NPO, RTL Netherlands a skupinu SBS Broadcasting.  Na rozdiel od už existujúcich ratingových dát (obsah sledovaný len cez televízne prijímače), tieto rozšírené TV ratingy umožňujú zadávateľom, agentúram a vysielateľom monitorovať a obchodne využiť zásah (reach) na internete ako aj sledovacie návyky divákov, ktorí sledujú TV programy cez internet.

Michel van der Voort, Managing Director spoločnosti SPOT a zároveň zodpovedný za marketing holandských TV vysielateľov, vyhlásil: „Nakoľko penetrácia internetu v Holandsku neustále narastá, tak rastie aj konzumácia video obsahu. SKO teraz reportuje meranie online videí, ktoré podnieti vysielateľov k tomu, aby využívali aj iné obrazovky. Sme pyšní na to, že sme prvou krajinou na svete, ktorá reportuje sledovanosť na takejto úrovni.“

Toto je prvá fáza modelu s názvom Video Data Integration Model, ktorý integruje zdroje dát zo sledovanosti všetkých TV programov a TV reklám sledovaných cez internet. Online reklamy budú do merania zahrnuté v nasledujúcich mesiacoch.

Bas de Vos, generálny riaditeľ asociácie SKO, poznamenal: „Teší nás, že vieme trhu poskytnúť dôležité informácie o správaní sa holandských divákov pri sledovaní TV vysielania na internete. Skúsenosti agentúry Kantar Media s hybridnými spôsobmi merania nám umožnili vytvoriť, vyvinúť a implementovať taký integračný dátový model, ktorý uspokojí potreby všetkých našich členov.“

„Sme radi, že sme s asociáciou SKO dosiahli tento významný míľnik“, dodal Richard Asquith, globálny riaditeľ Audience Intelligence agentúry Kantar Media. „Okrem produkcie denných ratingov merania konzumácie televízií prostredníctvom internetu, poskytnú analytici z našej agentúry aj prepojenie už existujúcich ratingov s online dátami, čím získame tzv. „Total Video“ ratingy. Takto dosiahneme ucelený pohľad na konzumáciu televízneho obsahu naprieč všetkými platformami a pre všetky demografické skupiny.“

Nicole Engels, manažérka pre výskum sledovanosti z NPO, povedala: „Odteraz budeme mať lepšie a presnejšie poznatky o konzumácii obsahu verejnoprávnej televízie cez všetky obrazovky, hlavne čo sa týka sledovacích návykov mladších divákov.“

Toto oznámenie o hybridnom meraní nadväzuje na sériu vyhlásení agentúry Kantar Media za ostatné mesiace. Naposledy podpísala agentúra Kantar Media zmluvu o meraní televízií naprieč rôznymi platformami a zariadeniami v Thajsku a Dánsku.

Súčasťou skupiny Kantar Media je aj sektor TAM (Television Audience Measurement) agentúry TNS Slovakia.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Ivan Šimek, Managing Director; t: 02/ 32 366 222, e: ivan.simek@tns-global.sk

Andrej Vallo, TAM Manager, t: 02/ 32 366 300, e: andrej.vallo@tns-global.sk

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t:02/32 366 104, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy