Streda, 22. Júl 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Ľudia chcú a mali by si pomáhať. Sú o tom presvedčené takmer tri štvrtiny (71%) obyvateľov Slovenska, pravidelne neziskový sektor podporuje ale len 10% obyvateľov. Najviac im záleží na transparentnosti a dôvere, najčastejšie ale prispievajú do zbierok na ulici.

Slováci si uvedomujú, že keď niečo niekomu dajú, alebo podporia tých, ktorí to najviac potrebujú, získajú pocit naplnenia z toho, že vykonali dobrý skutok a prispeli na dobrú vec. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre neziskovú organizáciu Dobrý anjel, uskutočnila agentúra TNS Slovakia na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Jednorazovo a príležitostne

Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, na Slovensku podporujú neziskové organizácie a nadácie takmer dve tretiny (65%) obyvateľov. Slováci pred pravidelným prispievaním uprednostňujú skôr príležitostnú podporu neziskových organizácií, ktorá spočíva napríklad v jednorazových zbierkach. „Za pravidelných podporovateľov neziskového sektora sa považuje len 10% ľudí, sú to skôr ženy, ľudia v produktívnom veku (30-39 rokov), starší ľudia, ľudia s vyšším vzdelaním a obyvatelia Trnavského, Bratislavského a Prešovského kraja“, okomentovala výsledky prieskumu Linda Tomková z agentúry TNS Slovakia.

Túžba pomáhať, ale aj poistenie do budúcnosti

Polovica (52%) Slovákov prispieva na charitu aj preto, aby sa poistila do budúcnosti. „Veď nikdy neviete, kedy budete potrebovať pomoc zase vy". Len štvrtina (26%) presne vie, na čo nezisková organizácia poskytnuté peniaze použije a je presvedčená, že ich využíva efektívne. Osobnú skúsenosť s problémom, na ktorý prispievame neziskovej organizácii, má až 17% ľudí.

Vo všeobecnosti však platí, že ak sa rozhodneme pomáhať, tak v prvom rade uprednostňujeme organizácie, ktoré sa venujú deťom alebo ochrane a podpore zdravia. Ľudia však radi deklarujú oveľa väčší záujem pomáhať, ako skutočnosti preukazujú. Za ostatný rok skutočne podporila organizácie, ktoré pomáhajú chorým pri liečbe rakoviny, viac ako tretina (36%) ľudí (deklarovaná hodnota však bola oveľa väčšia, až 56%). Chorým deťom formou príspevku pomohla štvrtina (25%) opýtaných a na deti všeobecne prispelo 13%.

Jednoduchosť vedie

Čo sa týka formy pomoci, tu majú Slováci najradšej najmenej náročný spôsob podpory, a to prostredníctvom zbierky na uliciach. Do pokladničiek na ulici prispieva tretina (35%) ľudí (61% je to z tých, ktorí za ostatných 12 mesiacov finančne prispeli), a to aj napriek tomu, že práve voči tejto forme finančnej podpory mávajú ľudia v porovnaní s ostatnými alternatívami aj najväčšie výhrady. Paradoxne, práve tento typ býva považovaný aj za najmenej dôveryhodný a transparentný, nakoľko ho na úkor neziskových organizácií, ktoré na tomto type zbierky dlhodobo fungujú a postavili si na ňom tradíciu, zneužívajú pochybné skupiny či jednotlivci poškodzujúci mená renomovaných organizácií. 

Darcovskú sms poslalo za ostatný rok 18% a dar na účet 12% Slovákov. Možnosť asignovať 2% z dane z príjmu fyzických osôb využilo 14% obyvateľov Slovenska. Táto možnosť je zároveň obmedzená len na tých ľudí, ktorí odvádzajú daň z príjmu. V minulých rokoch z nich podľa dostupných zdrojov reálne využilo túto možnosť až 40% fyzických osôb. 2% z dane z príjmu darujú skôr muži, ľudia v produktívnom veku a vysokoškolsky vzdelaní ľudia, a to práve z toho dôvodu, že nad touto formou podpory majú pocit kontroly a transparentnosti. Zároveň sú 2% z dane z príjmu vo všeobecnosti veľmi dobrý indikátor, ktorý dokonale charakterizuje a vystihuje povahu Slovákov. Aj napriek tomu, že pri asignácii 2% nemusíme reálne nič dať, stačí len vypísať tlačivo od zamestnávateľa a poslať ho na daňový úrad, tak aj tak túto možnosť na podporu neziskových organizácií všetci nevyužijú. Síce veľmi radi deklarujeme, že pomôcť môžeme, aj chceme, ale naša pohodlnosť je tu oveľa silnejšia.

Odmietnutie

No a prečo niektorí ľudia nedôverujú neziskovým organizáciám a neprispievajú na charitu? Dve pätiny (40%) opýtaných si myslia, že príčinou nedôvery sú pochybnosti, že sa peniaze použijú na deklarovaný účel a obávajú sa toho, že budú zneužité. Štvrtina (25%) Slovákov vidí odmietanie prispieť na charitu v tom, že ľudia sami bojujú s problémom nedostatku financií. A poniektorí respondenti vidia dôvod v pochybnosti o transparentnosti organizácie (12%), v negatívnej skúsenosti vidí dôvod nedôvery 10% a v obave z falošných zbierok 9% ľudí.

„V ľuďoch je primárne túžba konať dobro. Prevalcujú ju ale bežné povinnosti a tak mnohí chcú pomáhať jednoducho. Je úlohou charity im konanie dobra zjednodušiť. Ak ale chceme zabezpečiť stopercentnú transparentnosť, zachovať úplnú jednoduchosť je niekedy náročné. Sme vďační, že je stále viac ľudí, ktorí si na dobro nájdu viac času. Človek darovaním niečo stráca ale veľa môže aj získať", hovorí Ľudmila Kolesárová z n.o. Dobrý anjel.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia pre neziskovú organizáciu Dobrý anjel prostredníctvom internetu. Vzorka 1 000 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 18 a viac rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v máji 2015.

O Dobrom anjelovi

Dobrý anjel je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2006. Pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami pomáha takmer 3000 rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze. Príjem týchto rodín navyšuje vďaka pravidelným darcom o približne 130 EUR. Príspevky darcov preposiela rodinám do posledného centu.   

Viac informácií o Dobrom anjelovi získate na webovej stránke: http://www.dobryanjel.sk.

O agentúre TNS Slovakia

Agentúra TNS Slovakia vznikla 1.1.2011 spojením agentúr TNS SK a TNS AISA Slovakia, na Slovensku poskytuje svoje služby od roku 1995. Zamestnáva 80 kvalifikovaných zamestnancov a okolo 150 vyškolených anketárov pre osobné dopytovanie. Je členom európskej asociácie marketingového výskumu ESOMAR a na Slovensku aj členom SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr), Britskej obchodnej komory a združenia Global Compact. Pre zabezpečenie maximálnej kvality služieb dodržuje pri otázkach a spracovaní údajov pravidlá a princípy týchto organizácií. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager, TNS Slovakia, t: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Linda Tomková, Client Partner, TNS Slovakia, t: 0911/ 691 711, e: linda.tomkova@tns-global.sk

Ľudmila Kolesárová, Marketing Manager, Dobrý anjel, t: 0917/ 467 773, e: kolesarova@dobryanjel.sk


Prílohy k správe


Tagy