Pondelok, 5. Máj 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Agentúra TNS Slovakia prechádza na nový spôsob vypĺňania dotazníkov, čím posúva marketingový výskum na vyššiu úroveň. Do dnešných dní využívala na zber dát pomocou metódy CAPI iba notebooky. V súčasnosti ich už postupne nahrádza tabletmi.

Aktuálne využíva na zber dát prostredníctvom osobných rozhovorov celkovo až 150 tabletov. Pilotný projekt bol úspešne zrealizovaný, v týchto dňoch prebieha prvý ostrý projekt.  Notebooky zostávajú aj naďalej v teréne a budú sa využívať na zber viacerých projektov.

Prechod na tablety predstavuje ďalší pokrok v oblasti marketingového výskumu. Takýto spôsob zberu poskytuje kvalitnejšie dáta zozbierané za kratší čas a posúva spoločnosť TNS Slovakia na špičku vo vývoji medzi agentúrami.

Výhodou tabletov je, že sú ľahšie a jednoduchšie na manipulovanie. Umožňujú najmä nové možnosti vypĺňania, ako napríklad snímanie fotografií alebo videí. Okrem toho tablety ponúkajú aj nové technické možnosti, pretože pomocou zabudovaného GPS zaznamenávajú polohu anketárov, a tým zabezpečujú lepšiu kontrolu nad kvalitou dát.

Vladislav Chaloupka, Operations Director agentúry TNS Slovakia túto zmenu okomentoval: „Prechod na tablety je podľa mňa ďalším potvrdením toho, že ako spoločnosť sme v našej brandži technologicky na špici.  Táto zmena nám priniesla nové technické možnosti, vďaka ktorým vieme našim klientom priniesť opäť nové návody ako spoločne s nami rásť.“

CAPI je taká metóda zberu dát, ktorá sa realizuje prostredníctvom osobných rozhovorov, a pri ktorej využívajú anketári notebooky alebo tablety. Dotazníkový softvér umožňuje využívanie filtrov a automatickú kontrolu správnosti zadávaných údajov, čo výrazne eliminuje možnosť anketárskej chyby. Vďaka pripojeniu na internet sú dáta okamžite pripravené na ďalšie spracovanie. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Vladislav Chaloupka, Operations Director; t: 02/ 323 66 431, e: vladislav.chaloupka@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy