Utorok, 4. Marec 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Mediálny trh v baltských štátoch bude ťažiť z novej technológie, väčšieho panelu a vylepšeného systému spracovania za účelom zabezpečenia nadčasového riešenia pre meranie sledovanosti

Spoločnosť TNS Baltic, ktorá je súčasťou Kantar Media a lídrom v oblasti prieskumu trhu v pobaltských krajinách, zverejnila plány na vylepšenie už existujúcich služieb merania televíznej sledovanosti v Estónsku, Lotyšsku a Litve počas nasledujúcich štyroch rokov.

Tento krok nasleduje činnosť spoločnosti Kantar Media na iných trhoch v Európe, kde zahŕňa aj nové TV prostredie, keďže sledovacie návyky divákov sa vyvíjajú. Toto vylepšenie, ktoré sa uskutoční na všetkých troch trhoch, zahŕňa:

-       Nadčasová technológia merania – TNS Baltic bude rozvíjať najnovšie technológie televízneho merania z portfólia Kantar Media a postupne vyraďovať súčasné eurometre, ktoré sa používajú od roku 1999

-       Väčšie panely domácností –veľkosť panelu sa vo všetkých troch krajinách postupne zvýši o 25%, počnúc navýšením vzorky na 400 domácností v Estónsku do 1. septembra 2014.

-       Vylepšený systém spracovania – komplexné spracovanie denných dát o sledovanosti TV na všetkých trhoch bude zabezpečované nástrojom Comtel, ktorý je medzinárodne uznávaným nástrojom Kantar Media na spracovávanie  TV dát a správu panelu domácností. V súčasnosti je využívaný v 25 krajinách a zabezpečuje také spracovanie dát, ktoré spĺňa globálne štandardy kvality.

Vďaka týmto vylepšeniam bude môcť systém merania sledovanosti, ktorý funguje od roku 1999 v Lotyšsku, r. 2000 v Litve a r. 2003 v Estónsku, aj naďalej poskytovať rozsiahle, transparentné a spoľahlivé dáta pre pobaltský trh. Klienti ako Viasat/MTG, Baltic Media Alliance a Fox International Channels, ako aj kľúčové mediálne agentúry v pobaltskom regióne budú aj naďalej využívať globálne skúsenosti spoločnosti Kantar Media pôsobiacej vo viac ako 60 krajinách.

„S radosťou oznamujeme tieto smelé investičné plány,“ povedal Margo Veskimägi, regionálny riaditeľ v TNS Baltic. „Vysielatelia, agentúry a zadávatelia reklamy neustále požadujú služby najlepšej kvality, aby rozumeli diváckym zvyklostiam v baltskom regióne. Som si istý, že tieto vylepšenia zabezpečia, že dáta z merania TV currency naplnia potreby televízneho trhu v Litve, Lotyšsku a Estónsku ako teraz, tak aj v budúcnosti.“

Keld Nielsen, globálny obchodný riaditeľ pre Kantar Media Audiences povedal: „Rastúce vnímanie digitálnych kanálov medzi vysielateľmi a divákmi poukazuje na stav televízneho trhu vo svete. Sme hrdí , že sme partnerom televízneho trhu v baltskom regióne už od prvého elektronického panelového merania v roku 1999 a sme si istí, že tieto vylepšenia, ktoré využívajú globálne technológie, poskytnú značné, rozsiahle TV údaje, ktoré pomôžu pri rozhodovaní v mediálnom priemysle danej krajiny.“

TNS a Kantar Media už začali implementovať nové technológie a spracovacie nástroje pri súčasnom pláne rozšíriť  panel domácností v nasledujúcich štyroch rokoch.

O TNS Baltic

TNS pôsobí v pobaltských krajinách ako TNS Emor v Estónsku, TNS Latvia v Lotyšsku a TNS LT v Litve. Prieskum merania sledovanosti médií, ktoré ralizuje TNS Baltic, je súčasťou siete Kantar Media. TNS radí klientom v oblasti špecifických stratégií rastu pri vstupe na nový trh, pri inováciách, brand switchingu a stakeholder manažmentu na základe dlhodobých odborných znalostí a popredných trhových riešení. Vďaka zastúpeniu vo vyše 80 krajinách komunikuje TNS s väčším počtom spotrebiteľov ako ktokoľvek iný a rozumie individuálnemu ľudskému správaniu a pomerom v každej kultúrnej, ekonomickej a politickej oblasti vo svete.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Ivan Šimek, Managing Director; t: 02/ 32 366 222, e: ivan.simek@tns-global.sk

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t:02/32 366 104, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Pre Litvu, Lotyšsko a Estónsko: Margo Veskimagi, margo.veskimagi@tnsglobal.com, +372-5018884

Pre ostatné krajiny: Teresa Horscroft / Kate Alexander, presscontact@kantarmedia.com, +44 (0)1420 564346, +44 (0)7990 520390 / +44 (0)7788 584413

www.tns-global.sk, www.tnsadexpress.sk


Prílohy k správe


Tagy