Štvrtok, 11. December 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Agentúra TNS Slovakia už niekoľko rokov realizuje prieskum zameraný na predvianočné správanie slovenských spotrebiteľov. Prieskum zisťuje, koľko peňazí v súvislosti s vianočnými nákupmi Slováci minú, ale tiež aké darčeky by si chceli nájsť pod vianočným stromčekom , čím svojich blízkych tieto Vianoce obdarujú, kedy začínajú nakupovať vianočné darčeky a tiež ako vnímajú samotné Vianoce. Aktuálny prieskum bol realizovaný v novembri tohto roka na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov starších ako 15 rokov.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že tento rok minieme na nákupy súvisiace s Vianocami priemerne 394,- Eur.  V porovnaní s rokom 2011, kedy respondenti plánovali minúť 420,- Eur, je to mierny pokles, len o 6%.

Obyvatelia Slovenska plánujú tento rok nakúpiť vianočné darčeky za približne 217,- Eur. Najviac peňazí v porovnaní s celoslovenským priemerom plánujú na vianočné darčeky minúť  vysokoškolsky vzdelaní ľudia (316,- Eur), obyvatelia Bratislavského kraja (273,- Eur), ľudia vo veku 30-39 rokov (240,- Eur), starší ľudia (60 a viac roční – 251,- Eur a ľudia vo veku 50-59 rokov 243,- Eur), obyvatelia obcí s počtom obyvateľov  1000 až 5000 (241,- Eur) a tiež ľudia z najväčších miest-  nad 100 000 obyvateľov (235,- Eur).

Naopak, najmenej minú mladí ľudia (vo veku do 17 rokov – 130,- Eur a od 18 – 29 rokov 167,- Eur), ďalej respondenti s nižším vzdelaním (základné vzdelanie 153,- Eur a stredoškolské bez maturity 193,- Eur), ľudia z obcí s počtom obyvateľov do 1 000 (164,- Eur) a obyvatelia Banskobystrického (180,- Eur) a Košického kraja (192,- Eur).

Na nákup potravín a nápojov v súvislosti s Vianocami minú obyvatelia Slovenska tento rok približne 177,- Eur. Potraviny nakúpia slovenské domácnosti v priemere za 129 Eur, na alkoholické nápoje minú 22,- Eur a nealkoholické nápoje 26,- Eur.

Vyššie výdavky na potraviny a nápoje budú mať ľudia vo veku 30-39 rokov (198,- Eur) a obyvatelia Žilinského (208,- Eur) a Bratislavského kraja (192,- Eur).

Menšie výdavky plánujú respondenti starší ako 60 rokov (158,- Eur), ľudia z miest  s počtom obyvateľov do 1 000 (163,- Eur) a obyvatelia Košického kraja (145,- Eur).

 

Aké výdavky bude mať vaša domácnosť s tohtoročnými Vianocami? (v Eur)

Priemerné hodnoty

Rok 2014

Vianočné darčeky

217

Potraviny

129

Nealkoholické nápoje

26

Alkoholické nápoje

22

 

Nákup vianočných darčekov na splátky alebo úver plánujú tento rok iba 4%, prevažne ľudia vo veku 40-49 rokov.

Hoci Vianoce vnímajú ľudia na jednej strane ako sviatky pokoja, šťastia a radosti, na druhej strane ich stále väčšina obyvateľstva (69%) vníma aj ako finančne náročné. Finančná záťaž je to hlavne pre ľudí v produktívnom veku (30-39 roční) a pre obyvateľov Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. 

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 1000 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 15 - 65 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v novembri 2014. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

 


Prílohy k správe


Tagy