Pondelok, 7. December 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Agentúra TNS Slovakia pravidelne pred Vianocami realizuje prieskum, ktorý je zameraný na predvianočné správanie slovenských spotrebiteľov. Prieskum zisťuje, koľko peňazí v súvislosti s vianočnými nákupmi Slováci minú, ale tiež aké darčeky by si chceli nájsť pod vianočným stromčekom , čím svojich blízkych tieto Vianoce obdarujú, kedy začínajú nakupovať vianočné darčeky, a ako vnímajú samotné Vianoce. Aktuálny prieskum bol realizovaný v októbri tohto roka na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov starších ako 18 rokov.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že tento rok minieme na nákupy v súvislosti s Vianocami priemerne 477,-  eur.  Do tejto sumy sú započítané výdavky na potraviny a nápoje ako aj výdavky na darčeky.

Obyvatelia Slovenska plánujú tento rok nakúpiť vianočné darčeky za približne 235,- eur. Najviac peňazí v porovnaní s celoslovenským priemerom minú na nákup darčekov obyvatelia Bratislavského kraja (309,- eur), obyvatelia najväčších miest – nad 100 000 obyvateľov  (301,- eur), vysokoškolsky vzdelaní ľudia (271,- eur) a ľudia vo veku 45 –54 rokov (257,- eur).

Naopak, najmenej minú respondenti s nižším vzdelaním (základné vzdelanie 131,- eur a stredoškolské bez maturity 187,- eur), ďalej mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov (159,- eur), ľudia z obcí s počtom obyvateľov do 1 000 (183,- Eur) a obyvatelia Prešovského kraja (205,- eur).

Na nákup potravín a nápojov v súvislosti s Vianocami minú obyvatelia Slovenska tento rok približne 242,- eur. Potraviny nakúpia slovenské domácnosti v priemere za 186,- eur, na alkoholické nápoje minú 26,- eur a na nealkoholické nápoje 30,- eur.

Vyššie výdavky na potraviny a nápoje budú mať obyvatelia najväčších slovenských miest – s počtom obyvateľov nad 100 000  (297,- eur), ľudia vo veku 45 - 54 rokov (271,- eur) a obyvatelia Bratislavského kraja (270,- eur).

Menšie výdavky plánujú obyvatelia Banskobystrického (204,- eur) a Nitrianskeho kraja (216,- eur), ľudia s nižším vzdelaním (základné vzdelanie 212,- eur a stredoškolské vzdelanie bez maturity 217,- eur), ľudia z obcí do 5 000 obyvateľov (219,- eur) a respondenti vo veku 25 – 34 rokov (220,- eur). 

Aké výdavky bude mať vaša domácnosť s tohtoročnými Vianocami?

Priemerné hodnoty (v eur)

Vianočné darčeky

235

Potraviny

186

Nealkoholické nápoje

30

Alkoholické nápoje

26

TNS Slovakia, október 2015, N = 1000

Aj napriek tomu, že Vianoce sú väčšinou vnímané ako sviatky pokoja a šťastia, pre necelé dve tretiny (62 %) ľudí na Slovensku predstavujú výdavky spojené s Vianocami finančnú záťaž. Finančne náročné sú hlavne pre ženy a pre ľudí so stredoškolským vzdelaním bez maturity. 

Nákup vianočných darčekov na splátky alebo úver plánujú tento rok iba 2%, prevažne ľudia vo veku 40-49 rokov. 7 % v čase realizácie prieskumu nebolo ešte pre úver alebo nákup na splátky rozhodnutých.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 1000 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 18 - 65 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v októbri 2015. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy