Streda, 30. September 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Francúzska hudobná televízna stanica D17 obohacuje svojich divákov o nový zážitok zo sledovania televízie, a to prostredníctvom novej aplikácie, ktorá predstavuje dôležitú súčasť stratégie druhej obrazovky. Aplikácia “D17 Connect”, ktorá je podporovaná technológiou Kantar Media SyncNow, slúži na sychronizáciu obsahu medzi hlavnou a sprievodnou obrazovkou. Technológia SyncNow poskytuje inteligentným zariadeniam, vrátane smartfónov, tabletov či smart televízorov, prehľad o obsahu, takže materiál sledovaný na hlavnej obrazovke je možné doplniť o relevantný a synchronizovaný obsah z mobilných zariadení.

Aplikácia “D17 Connect” identifikuje televízny program sledovaný na hlavnej obrazovke a zároveň dodáva materiál z mobilných zariadení bez časového posunu a oneskorenej distribúcie. Personalizovaný obsah, ktorý zahŕňa odporúčania, playlisty, kvízy, súťaže a životopisy umelcov, je ďalšou pridanou hodnotou, ktorú stanica D17 poskytuje svojim divákom, primárne mladým ľuďom vo veku 15 až 25 rokov (označovaných aj ako generácia Y).

“Technológia SyncNow prepája televíziu a mobilné zariadenia, pretože naši diváci využívajú čoraz častejšie obe tieto typy zariadení súčasne. Toto dôležité prepojenie nám pomáha udržať maximálne zaujatie divákov pred, počas a po odvysielaní programu,” vysvetľuje Nicolas Delloze, vedúci oddelenia digitálnych technológií tv stanice D17. “Personalizovaný obsah obohacuje zážitok diváka zo sledovania televízie, a preto je hlavnou zložkou našej stratégie zaujatia diváka.”

Jean-Michel Masson, globálny riaditeľ  útvaru Watermarking Solutions spoločnosti Kantar Media, dodáva: “Stratégia zaujatia divákov odráža pokrokový prístup televíznej stanice D17 a nás teší, že si na realizáciu tejto stratégie pomocou diváckej aplikácie vybrali práve našu technológiu SyncNow. Pomocou technológie SyncNow bude D17 prepájať sledovanosť televízie s online interakciou a zároveň sa podporí príležitosť pre nové cielenie na divákov pomocou druhých obrazoviek.”

Technológiu SyncNow môžu využívať aj zadávatelia reklamy na podporu existujúcich marketingových kampaní. Synchronizácia televíznych reklamných kampaní s aplikáciou pomáha priamo osloviť konkrétne cieľové skupiny divákov, čím sa zvyšuje efektívnosť reklamných kampaní.

Kantar Media má rozsiahle skúsenosti na trhu aplikácií zameraných na synchronizáciu tv. Spolupracuje s takými televíznymi spoločnosťami, ako napríklad Channel4 vo Veľkej Británii, TF1 a M6 vo Francúzsku, RTL v Holandsku a Belgicku, NPO v Holandsku, La3 a DeAgostini v Taliansku, KanalD v Turecku, Wowow v Japonsku, TVB v Hongkongu a Warner Bros v USA.

Do skupiny Kantar Media patria aj sektory TAM (Television Audience Measurement) a Ad Intelligence agentúry TNS Slovakia.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Ivan Šimek, Managing Director; t: 02/ 32 366 222, e: ivan.simek@tns-global.sk

Andrej Vallo, TAM Manager, t: 02/ 32 366 300, e: andrej.vallo@tns-global.sk

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t:02/32 366 104, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy