Štvrtok, 29. Január 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Celoštátne slovenské televízie odvysielali v roku 2014 viac ako 960 tisíc komerčných spotov a sponzorských odkazov v celkovej dĺžke takmer 6 090 hodín. Počet hodín odvysielaných reklám sa tak medziročne zvýšil o 10 percent aj napriek skutočnosti, že počet monitorovaných staníc sa z dôvodu ukončenia vysielania televízie Fooor znížil. Celková kumulovaná dĺžka odvysielaných reklamných a sponzorských spotov predstavuje takmer 254 dní nepretržitého vysielania jednej stanice.

Podľa monitoringu TNS Slovakia preinvestovali zadávatelia v televíziách v roku 2014 viac ako 748 mil. eur. Objem reklamných výdavkov sa tak medziročne zvýšil o 5,5 percenta.

Priemerná dĺžka spotu sa medziročne nezmenila a zostala na úrovni 23 sekúnd. Najčastejšie vysielané boli tradičné 30’’ spoty, ktorých počet sa oproti roku 2013 zvýšil o približne 54 tisíc, čo predstavuje nárast o 18 percent. Výrazne narástol aj počet odvysielaných 15’’ spotov (16%), významný pokles zaznamenali 5’’ spoty (-23%).

 

Prehľad počtu odvysielaných spotov podľa dĺžky trvania spotu

dĺžka spotu

počet spotov 2014

% zmena 2014 vs 2013

30’’

364 824

17,54%

20’’

265 095

3,27%

15’’

135 325

15,59%

10’’

88 396

6,39%

25’’

76 822

-7,81%

5’’

12 261

-23,03%

ostatné

17 889

5,37%

 

Podiel 30’’ spotov na celkovom počte všetkých odvysielaných spotov predstavuje 38 percent. Podiel 20’’ spotov dosiahol 28 percent, nasledovaný 15’’ spotmi s podielom 14 percent.

 

Podiel spotov rôznych stopáží na celkovom počte odvysielaných spotov 

dĺžka spotu

podiel na celkovom počte 2014

30’’

38%

20’’

28%

15’’

14%

10’’

9%

25’’

8%

5’’

1%

ostatné

2%

 

Najviac spotov odvysielali monitorované celoštátne televízne stanice vo štvrtok 9. októbra 2014, spolu 3 425 spotov. V tento deň v prime time vysielala verejnoprávna Jednotka kvalifikačný zápas na EURO 2016 medzi Slovenskom a Španielskom, Markíza ponúkla Búrlivé víno a JOJka Panelák.

Najviac reklám v jednom bloku – 32 spotov v celkovej dĺžke 12 minút – odvysielala stanica Plus v piatok 10. októbra 2014 podvečer medzi 17:49 až 18:01 hod počas futbalového zápasu slovenskej reprezentácie do 21 rokov s Talianskom.

Najviac divákov si pozrelo 30’’ spot stávkovej spoločnosti Niké vysielaný na Markíze 18. februára 2014 o 20:05 hod počas poslednej tretiny hokejového zápasu Slovensko – Česko na ZOH v Soči.

Najdrahší spot uplynulého roka odvysielala TV JOJ, bolo to v nedeľu 7. decembra 2014 počas relácie V siedmom nebi s Marikou Gombitovou o 21:27 hod a išlo o 45’’ spot na Orange Pevný internet.

Najviac peňazí do televíznej reklamy investovali zadávatelia pôsobiaci v tých istých segmentoch trhu ako v roku 2013. Poradie TOP 5 kategórií sa medziročne nezmenilo. Najviac sa investovalo do reklamy bánk a bankových produktov (vrátane stavebných sporiteľní). O priečku nižšie sú služby mobilných operátorov. Na treťom mieste sú lieky, za nimi automotive a TOP 5 kategórií uzatvárajú maloobchodné reťazce. Podiel TOP 5 kategórií na celkových reklamných výdavkoch v televízii sa zvýšil o 1% na úroveň 48 percent. 

Ako vyplýva z monitoringu reklamných výdavkov, pozíciu najväčšieho zadávateľa televíznej reklamy si udržal Slovak Telekom. Historicky prvýkrát patrí TOP 3 najväčších zadávateľov výhradne mobilným operátorom a to po tom, čo sa O2 z 5. pozície medziročne posunula na 3.miesto. Z rebríčka TOP 10 televíznych zadávateľov vypadlo Nestlé a Tesco, naopak do prvej desiatky TV zadávateľov sa dostalo Coty a Prima banka. TOP 10 zadávateľov TV reklamy minulo 28 percent celkových výdavkov do reklamy v televízii.

 

Poradie TOP 10 zadávateľov v televízii

Zadávateľ

Výdavky v mil. €

1

Slovak Telekom

37,1

2

Orange

35,8

3

O2

24,6

4

Unilever

23,7

5

Henkel

20,3

6

Lidl

19,6

7

Slovenská sporiteľňa

14,6

8

COTY

13,0

9

Poštová banka

12,3

10

Prima banka

12,2

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje  bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych a 5 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 140 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 360 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 27 tematických TV staníc).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Jana Tibenská, Head of Ad Intelligence; t: 02/ 32 366 320, e: jana.tibenska@tns-global.sk 


Prílohy k správe


Tagy