Piatok, 7. November 2014 | Prílohy k správe | Tagy

V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami uskutočnila agentúra TNS Slovakia prieskum, ktorý zisťoval , aké problémy trápia občanov v mieste ich trvalého bydliska. Online prieskum sa uskutočnil v dňoch 17.10 - 30.10.2014 na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov starších ako 18 rokov.

Za najväčší problém na lokálnej úrovni považujú obyvatelia Slovenska nedostatok pracovných príležitostí. Až 56% ľudí považuje tento problém za najpálčivejší. Na druhom mieste respondenti najčastejšie uvádzali problematický stav ciest a chodníkov (47%).

Vnímanie problémov v rámci krajov

Pomerne veľké rozdiely vo vnímaní problémov sú medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Napríklad nedostatok pracovných príležitostí považuje za problém iba 13% respondentov Bratislavského kraja, kým v ostatných krajoch presahuje tento podiel 50%, v Banskobystrickom a Prešovskom kraji je to dokonca 68%. Obyvateľov Bratislavského kraja najviac trápi stav ciest a chodníkov (62%) a doprava/parkovanie (58%).

Najväčšie problémy, ktoré trápia obyvateľov  jednotlivých krajov nájdete v tabuľke nižšie.

Top 3 problémy podľa krajov

Kraj

1.

2.

3.

Bratislavský

Stav ciest a chodníkov (62%)

Doprava/parkovanie (58%)

Vysoká miera korupcie/rodinkárstva (32%)

Trnavský

Nedostatok pracovných príležitostí (51%)

Stav ciest a chodníkov (41%)

Nedostatok možností na voľno časové aktivity pre deti (32%)

Trenčiansky

Nedostatok pracovných príležitostí (58%)

Stav ciest a chodníkov (41%)

Doprava/parkovanie (32%)

Nitriansky

Nedostatok pracovných príležitostí (56%)

Stav ciest a chodníkov (49%)

Vysoká miera korupcie/rodinkárstva (32%)

Žilinský

Nedostatok pracovných príležitostí (60%)

Stav ciest a chodníkov (48%)

Vysoká miera korupcie/rodinkárstva (27%)

Banskobystrický

Nedostatok pracovných príležitostí (68%)

Stav ciest a chodníkov (44%)

Vysoká miera korupcie/rodinkárstva (30%)

Prešovský

Nedostatok pracovných príležitostí (68%)

Stav ciest a chodníkov (41%)

Nedostatok možností na voľno časové aktivity pre deti (33%) 

Košický

Nedostatok pracovných príležitostí (64%)

Stav ciest a chodníkov (54%)

Presadzovanie vlastných záujmov miestnymi politikmi (28%)

 

Veľké rozdiely sú aj vo vnímaní problémov medzi staršou a mladšou generáciou. Respondenti vo veku 50-59 rokov považujú korupciu a rodinkárstvo medzi miestnymi politikmi za problém v oveľa vyššej miery (36%) ako respondenti vo veku 18-29 rokov (21%) a 30-39 rokov (22%).

Podobný rozdiel vo vnímaní korupcie a rodinkárstva, resp.v presadzovaní vlastných záujmov miestnymi politikmi je aj medzi respondentmi s vyšším a nižším príjmom. Takmer polovica (47%) ľudí s čistým mesačným príjmom 1001-1500 Eur považuje túto oblasť za problém, kým v kategóriách s nižším príjmom dosahuje tento podiel v priemere len 25%.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 500 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 18 - 65 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v októbri 2014.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Ľubica Szviteková, Client Partner senior, t. 02/ 323 66 402, e: lubica.szvitekova@tns-global.sk

Alexander Karvai, Project Leader, t: 02/ 323 66 442, e: alexander.karvai@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy