Streda, 16. Apríl 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Oficiálne výdavky do reklamy vzrástli v roku 2013 o 8 percent a dosiahli úroveň takmer 1039 mil. eur. Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov Media Intelligence spoločnosti TNS Slovakia. Monitoring Media Intelligence vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, zľavy a bonusy.

Najviac potiahli nárast reklamných výdavkov investície do televíznej reklamy, najvýraznejší prepad bol zaznamenaný pri kinoreklame (-19,2 percenta). Vzhľadom na 68 percentný podiel televízie v mediamixe tradičných médií je nárast výdavkov o 12 percent v tomto médiu najvýznamnejším akcelerátorom medziročného vývoja. Pozitívny vývoj zaznamenala aj printová reklama, presnejšie reklama v novinách. Všetky ostatné médiá v roku 2013 medziročne poklesli. Reklama v rádiách zaznamenala medziročný pokles investícií o 4,4 percenta a dostala sa na úroveň z roku 2011. Mierny prepad bol zaznamenaný v investíciách do outdoorovej reklamy (-3,2 percenta) a pokles výdavkov do inzercie zaznemanali aj časopisy (-4,2 percenta).

Prehľad výdavkov do reklamy

Mediatyp

2013

2012

% zmena

podiel na mediamixe 2013

TELEVÍZIA

709 786 144 €

632 528 790 €

12,2%

68,3%

PRINT

175 178 308 €

168 698 012 €

3,8%

16,9%

   z toho Časopisy

91 702 142 €

92 505 288 €

-0,9%

8,8%

   z toho Noviny

83 476 166 €

76 192 724 €

9,6%

8,0%

RÁDIO

77 562 567 €

81 165 407 €

-4,4%

7,5%

OUTDOOR

72 602 212 €

75 012 619 €

-3,2%

7,0%

KINÁ

3 424 930 €

4 240 835 €

-19,2%

0,3%

Výdavky CELKOM

1 038 554 161 €

961 645 663 €

8,0%

100,0%

Vo všeobecnosti možno povedať, že objem reklamného priestoru sa v roku 2013 zvýšil. Jeho vývoj v jednotlivých médiách bol však rôzny. Nárast výdavkov do reklamy v novinách bol viac ako dvojnásobný (9,6 percenta) v porovnaní s nárastom počtu predaných inzertných strán (4,2 percenta). Časopisy naopak napriek nepatrnému nárastu počtu predaných inzertných strán zaznamenali mierny pokles výdavkov do reklamy. Rádiá odvysieli približne rovnaký objem reklamného času ako rok predtým, pričom výdavky do reklamy poklesli. A televízie odvysielali o 16 percent reklamného priestoru viac, pričom výdavky do reklamy rástli, ale rástli pomalšie (o 12 percent).

Celková dĺžka odvysielaných spotov v hodinách,

resp. počet inzertných strán za obdobie 2013 vs. 2012

Mediatyp

2013

2012

% zmena

TELEVÍZIA

5 532 hodín

4 770 hodín

16,0%

RÁDIO

1 986 hodín

1 980 hodín

0,3%

PRINT

50 340 inz.strán

49 325 inz.strán

2,0%

   z toho Časopisy

27 193 inz.strán

27 115 inz.strán

0,3%

   z toho Noviny

23 148 inz.strán

22 210 inz.strán

4,2%

Najviac investícií alokovali zadávatelia do reklamy bánk. Banky sa udržali na čele rebríčka aj v roku 2013, keď investovali do reklamy o takmer štvrtinu viac ako v roku 2012. Nasledovali ich telekomunikačné služby a na tretej pozícii to bola kategória lieky, ktorá si vymenila pozíciu s kategóriou autá. Kým v kategórii lieky sa minulo medziročne o takmer tretinu viac, v kategórii áut došlo v roku 2013 k poklesu výdavkov do reklamy. Päticu najviac spendujúcich kategórií uzatvára kategória maloobchod.

TOP 5 kategórií 2013

Kategória

2013

2013 vs. 2012 % zmena

Banky

110 863 867 €

24%

Telekomunikačné služby

100 294 429 €

18%

Lieky

79 194 452 €

31%

Autá

78 568 768 €

-5%

Obchod, maloobchod

61 945 503 €

15%

TOP 10 zadávateľov investovalo do reklamy takmer štvrtinu (24 percent) z celkového objemu reklamných výdavkov v roku 2013. 9 z 10 zadávateľov sa umiestnilo v tomto rebríčku aj v roku 2012. Nováčikom v rebríčku TOP 10 je zadávateľ Tesco Stores, ktorý medziročne zvýšil výdavky do reklamy o takmer 24 percent. Z TOP 10 vypadla Škoda Auto Slovensko, ktorá sa dostala na 14.miesto.

Najväčším zadávateľom reklamy bol Slovak Telekom. Poradie prvých 3 z TOP 10 zadávateľov reklamy sa medziročne nezmenilo (1. Slovak Telekom, 2. Orange, 3. Henkel). Telefónica si vymenila miesto so zadávateľom Unilever a o jedno miesto si polepšilo aj Nestlé. Lidl, Slovenská sporiteľňa a Poštová banka zostali na rovnakom mieste ako v roku 2012.

TOP 10 zadávateľov 2013

Poradie

Zadávateľ

2013

2013 vs. 2012 % zmena

1

Slovak Telekom

51 810 174 €

22%

2

Orange

41 812 927 €

10%

3

Henkel

26 576 634 €

29%

4

Telefónica

21 733 776 €

21%

5

Unilever

20 620 753 €

2%

6

Lidl

20 575 260 €

26%

7

Slovenská sporiteľňa

18 963 796 €

24%

8

Nestlé

17 245 130 €

28%

9

Tesco Stores

14 373 049 €

24%

10

Poštová banka

13 865 294 €

6%

Poradie značiek, do propagácie ktorých investovali zadávatelia najviac peňazí, vedú mobilní operátori. Lídrom je značka Telekom, nasledujú ju Orange a O2. Hodnota reklamy značiek mobilných operátorov tvorí 11 percent celkových výdavkov do reklamy v roku 2013.  V top 10 značiek sa nachádzajú aj 4 banky, 2 obchodné reťazce a 1 automobilka. Najvýraznejší medziročný nárast bol zaznamenaný pri značke Prima banka. Za výraznou reklamnou podporou stojí fakt, že v Prima banka vstúpila na trh len v roku 2012 a rok 2013 sa niesol v znamení budovania znalosti značky. Škoda bola jedinou značkou, na reklamu ktorej sa minulo medziročne menej (- 8 percent).

TOP 10 značiek 2013

 

Značka

výdavky v 2013

2013 vs. 2012 % zmena

1

Telekom

51 401 886 €

23%

2

Orange

41 762 667 €

9%

3

O2

21 727 876 €

21%

4

Lidl

20 575 260 €

26%

5

Slovenská sporiteľňa

18 894 996 €

24%

6

Poštová banka

13 837 126 €

6%

7

Tesco

12 073 233 €

31%

8

Prima banka

11 603 553 €

107%

9

Škoda

11 258 665 €

-8%

10

Tatra banka

10 543 190 €

58%

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje  bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych a 5 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 120 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 382 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 33 tematických TV staníc).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Jana Tibenská, Head of Media Intelligence, t: 02/ 32 366 320, e: janka.tibenska@tns-global.sk  

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t:02/32 366 104, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk 

 


Prílohy k správe


Tagy