Streda, 10. December 2014 | Tagy

Za prvých deväť mesiacov tohto roka vzrástli reklamné výdavky v Číne v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 4,1%, pričom výdavky do tradičných médií sa zvýšili len o 0,5%.

Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov, ktorý zverejnila spoločnosť Kantar Media, do siete ktorej patrí aj sektor Ad Intelligence agentúry TNS Slovakia. V Číne zastupuje spoločnosť Kantar Media agentúra CTR.

Reklamné výdavky v televízii zaznamenali tri vlažné štvrťroky. Výdavky na reklamu oproti minulému roku vzrástli len o 2%, čo predstavuje výrazný prepad v porovnaní s 11% nárastom v rovnakom porovnaní z minulého roka. Príjmy z reklamných výdavkov Čínskej ústrednej televíznej stanice (China Central Television Station - CCTS) poklesli o 10%, kým výdavky do satelitných televízií vzrástli o 4%. Jedine lokálne televízne stanice dosiahli rast vyšší (6%) ako v predchádzajúcom roku. Dĺžka odvysielaných reklám bola vo všetkých televíziách kratšia. Reklamný čas v CCTS sa skrátil  o 16% a v satelitných televíziách o 11%.

Zo všetkých tradičných médií je lídrom v náraste reklamných výdavkov rádio. Z piatich najväčších kategórií, ktoré využívajú reklamný priestor v rádiách, dosiahol najväčší nárast (až o 24%) segment nehnuteľnosti / stavebníctvo, zatiaľ čo finančné spoločnosti znížili svoje výdavky v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 9%.

Reklamné príjmy novín klesli o 16%. Najväčší inzerent, kategória nehnuteľnosti / stavebníctvo, znížili reklamné výdavky o 19%. Z top piatich najväčších kategórií dosiahli pokles aj obchod a služby (-16%), zábava a voľný čas (-11%) a doprava (-33%). Telekomunikačné služby boli v novinách jediným rastúcim odvetvím (1%).

Reklamné výdavky časopisov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížili o 9%. Hlavne spravodajské a módne časopisy zaznamenali väčšie poklesy príjmov ako pred rokom. Všetkých päť najväčších kategórií malo v časopisoch menej reklamy, pričom najväčší prepad zaznamenala kategória doprava.

Výdavky na nedigitálnu vonkajšiu reklamu zaznamenali v prvých troch kvartáloch nárast o 10%. Spomedzi piatich najväčších kategórií zaznamenali vyššie rasty ako v minulom roku nehnuteľnosti/stavebníctvo (36%), obchod a služby (11%) a telekomunikačné služby (33%).

Aj príjmy z obrazoviek umiestnených na administratívnych budovách dosiahli dobré výsledky – príjmy z reklamy za prvých deväť mesiacov narástli o 21%. Hlavnou hnacou silou tohto rastu je kategória nápojov, ktorá dosiahla nárast až o 75%. Taktiež kategórie telekomunikačné služby (29%) a potraviny (27%) zvýšili svoje výdavky. Naopak, kozmetika (-8%) a doprava (-6%) ich znížili.

Reklama v kinách zažíva stále veľký boom, keďže kinám vzrástli reklamné príjmy až o 71%. Z piatich najväčších kategórií zvýšili svoje výdavky doprava (118%), telekomunikačné služby (86%), obchod a služby (58%) a zábava a voľný čas (183%).

Reklamné výdavky podľa produktových kategórií

Najväčšie výdavky v rámci produktových kategórií dosiahla kozmetika, a to aj napriek tomu, že v porovaní s rovnakým obdobím minulého roka dosiahli výdavky na reklamu v tejto kategórii pokles. Najväčším segmentom sú v rámci kozmetiky produkty starostlivosti o pokožku, ktoré dosiahli nárast o 1%. Druhý najväčší segment – šampóny, naopak, znížil svoje výdavky o 20%. Rast dosiahla aj kategória nápojov, a to o 5%, pričom tekuté nápoje vzrástli o 12% a mliečne nápoje o 3%. Zadávatelia v tejto kategórii boli agresívnejší na digitálnych vonkajších plochách – výdavky na reklamu na administratívnych budovách vzrástli o 75% a v prostriedkoch hromadnej dopravy o 55%. Najväčšie výdavky do týchto dvoch nosičov mali značky minerálnych a  destilovaných vôd.

Potravinársky segment zvýšil svoje výdavky na reklamu o 5%, z toho občerstvenie a cukrovinky zvýšili výdavky o 6% a zdravé potraviny o 7%. Táto kategória využíva digitálne nosiče vonkajšej reklamy rôzne – výdavky na reklamu na administratívnych budovách vzrástli o 27%, zatiaľ čo reklama na obrazovkách v prostriedkoch hromadnej dopravy sa znížila o tretinu.

Telekomunikačné služby výrazne zvýšili svoje výdavky do digitálnej vonkajšej reklamy – o viac ako 30% na plochy administratívnych budov a na obrazovky v prostriedkoch hromadnej dopravy, a o viac ako 85% v kinách. Najväčšími zadávateľmi boli eshopy a prevádzkovatelia www stránok.

O TNS Ad Intelligence

TNS Ad Intelligence monitoruje všetky médiá – televíziu, rozhlas, tlač, internet, sociálne médiá, kiná a outdoor v 30 krajinách, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúka širokú škálu prehľadov a analýz. Poskytuje služby, ako napr. monitoring reklamných výdavkov, kreatívny monitoring, monitoring spravodajstva a meranie sponzoringu v médiách.

TNS Ad Intelligence sleduje 3 milióny značiek a je partnerom pre viac ako 16 000 zákazníkov po celom svete.

Na Slovensku pôsobí TNS Ad Intelligence ako jedno z hlavných oddelení.

O agentúre TNS Slovakia

Agentúra TNS Slovakia vznikla 1.1.2011 spojením agentúr TNS SK a TNS AISA Slovakia, na Slovensku poskytuje svoje služby od roku 1995. Zamestnáva 100 kvalifikovaných zamestnancov a okolo 600 vyškolených anketárov pre osobné dopytovanie. Je členom európskej asociácie marketingového výskumu ESOMAR a na Slovensku aj členom SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr), Britskej obchodnej komory a združenia Global Compact. Pre zabezpečenie maximálnej kvality služieb dodržuje pri otázkach a spracovaní údajov pravidlá a princípy týchto organizácií.

Viac informácií o spoločnosti TNS Slovakia získate na webovej stránke: http://www.tns-global.sk

O skupine TNS

TNS je líder v oblasti poskytovania marketingových informácií. Realizujeme zber, analýzu a interpretáciu informácií, aby sme tak pomohli našim klientom lepšie pochopiť potreby a ciele ich zákazníkov. Poskytujeme prieskumy, rady a hlbší pohľad do segmentácie trhu, reklamy, vývoja nových produktov, výkonu značiek a riadenia vlastníkmi. Patríme medzi lídrov v oblasti poskytovania sociálnych a politických prieskumov. Naša celosvetová sieť, ktorá pokrýva 70 krajín, poskytuje lokálnu odbornosť a poznatky, spolu s medzinárodne zhodnými informáciami a analýzami pre multinacionálne organizácie. Skupina TNS patrí do siete Kantar Group.

O Kantar Media

Kantar Media poskytuje dôležité informácie, ktoré pomáhajú klientom robiť lepšie rozhodnutia v oblasti komunikácie. Umožňuje popredným svetovým značkám, vydavateľom, agentúram a priemyselným odvetviam nasmerovať sa a uspieť v súčasnom, rýchlo sa meniacom mediálnom prostredí. Naše služby a dáta zahŕňajú analýzy príležitostí v platených médiách, konzultácie na podporu reputácie značiek, pozicioning spoločností a vyvolanie záujmu u zákazníkov prostredníctvom vlastných médií; hodnotenie reakcií spotrebiteľov cez získané médiá.

Ako globálny odborník v oblasti médií a marketingu poskytuje Kantar Media svojim klientom širokú škálu informácií, od prieskumu sledovanosti, konkurenčnej činnosti, spotrebiteľského správania, monitoringu reklamy a digitálneho prostredia, vyhodnocovania marketingovej a reklamnej efektívnosti, až po monitoring sociálnych médií.

Naši odborníci v súčasnosti spolupracujú s 22 000 spoločnosťami a monitorujú viac ako 4 milióny značiek v 50 krajinách.

O CTR

CTR je lídrom v oblasti poskytovania marketingových informácí v Číne. Spoločnosť vznikla spojením spoločností CITVC a Kantar Group.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Jana Tibenská, Head of Ad Intelligence, t: 02/ 32 366 320, e: jana.tibenska@tns-global.sk 

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t:02/32 366 104, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Tagy