Štvrtok, 3. Máj 2018 | Prílohy k správe | Tagy

 

KANTAR MEDIA bilancuje reklamné výdavky do reklamy za rok 2017. Celkové výdavky do offline komunikácie ako sú: televízia, kino, rádio, outdoor, noviny a časopisy, vzrástli na úroveň 1,6 mld Eur. V porovnaní s rokom 2016 je to nárast o 18,4%. Všetky výdavky sú monitorované v cenníkových cenách. 

Ekonomike sa zrejme darí, nielen podľa makroekonomických ukazovateľov, ale aj cez reklamné dáta. Tempo rastu výdavkov je najvyššie od roku 2009, teda za posledných osem rokov. V rámci výdavkov do reklamy v roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim rokom je podiel televízie ako mediatypu jednoznačný (78,6%).

 

Pri medziročnom porovnaní výdavkov do jednotlivých mediatypov je najmarkantnejší nárast výdavkov do reklamy v televízii(o približne 24%!) a kina (o približne 20%). Jednak záujem investovať do TV reklamy stále rastie, TV brejky praskajú vo švíkoch a jednak nárast návštevnosti kín sa podpísal za nárast kino reklamy. Najmä vďaka slovenským kino premiéram (Čiara, Všetko alebo nič, Únos a mnohé iné). Mierny nárast zaznamenali výdavky do rádio reklamy (5,4%). Outdoor a noviny si medziročne o čosi polepšili, minimálny pokles výdavkov zaznamenali investície do reklamy v časopisoch (pokles o 0,34%).

Čas strávený odvysielaním slovenských reklám a sponzorských odkazov v televíziách v roku 2017 vzrástol o neuveriteľných 22% (čo je o 1 744hodín viac) v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zatiaľčo hodnota reklamy v rádiách sa medziročne takmer nezmenila. Printová inzercia zaznamenala mierny nárast reklamy o 1%.

KANTAR MEDIA monitoruje vývoj reklamy v médiách
Poskytujeme prehľad reklamných výdavkov ako aj informácie o nových reklamách na Slovensku. Zasielame ich v podobe TV, kino a rádio spotov, outdoor a print vizuálov, kreatív internetových banerov. Vychádzame z oficiálnych cenníkových cien, ktoré nezohľadňujú žiadne zľavy, bartre, bonusy či agentúrne provízie, nakoľko to nie je možné. KANTAR MEDIA monitoruje aktuálne 17 celoštátnych televízií, 12 slovenských rádií, približne 150 tlačených periodík, 9 outdoor spoločností, 2 kiná a plošnú bannerovú inzerciu (video a banner display) vo viac ako 350 slovenských doménach a subdoménach. Monitorujeme spolu cca 550 médií. Zoznam monitorovaných médií nájdete na stránke: http://tns-global.sk/sites/default/files/pdf/zoznam_monitorovanych_medii...

Nezverejňujeme v mediálnom monitoringu výdavky do Internetu. Dôvodom je problematické oceňovanie neštandardných formátov, v dôsledku čoho sú výdavky do reklamy často skreslené. Vyriešenie týchto nedostatkov patrí medzi najvyššie priority pre rok 2018.

Všetky dáta, nielen internetové, spracuvávame a doručujeme klientom denne. Čo je v rámci celosvetového dodávania dát za monitoring reklamy výnimočné aj v sieti Kantar. K dispozícii sú informácie hneď nasledujúci deň po odvysielaní, teda výdavky do reklám, ako aj kreatíva samotných reklám.

 

 

 

KONTAKT:

Tatiana Böhmerová
Head of Ad Intelligence KANTAR MEDIA
 T  +421 (0) 2 323 66 414
M  +421 (0)917 526 819
E   Tatiana.Bohmerova@kantarmedia.com

Diana Pallaghyová
Client Service Manager KANTAR MEDIA
T  +421 (0) 2 323 66 329
M  +421 (0)911 691 705
E   Diana.Pallaghyova@kantarmedia.com 

 

 


Prílohy k správe


Tagy