Štvrtok, 7. Apríl 2016 | Prílohy k správe | Tagy

Reklamný trh vzrástol v roku 2015 o 18,3 % a výdavky do reklamy v offline médiách presiahli 1,27 mld. eur. Tempo rastu bolo najrýchlejšie od roku 2008. Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov Ad Intelligence spoločnosti TNS Slovakia. Monitoring vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje žiadne zľavy, bartre, bonusy a agentúrne provízie.

Vzhľadom na viac ako 73%-ný podiel televízie v mediamixe tradičných médií je nárast výdavkov o takmer 25 % v tomto médiu najvýznamnejším akcelerátorom medziročného vývoja celého reklamného trhu. Pozitívny vývoj zaznamenali aj investície do reklamy v rádiu (16,7 %). Stagnovali výdavky do printu (-0,3 %) a outdoorovej reklamy (-0,8 %). Do reklamy v kinách alokovali zadávatelia v roku 2015 takmer o 6 % menej peňazí ako rok predtým.

Prehľad výdavkov do reklamy

Mediatyp

Výdavky do reklamy 2015

% zmena 2015 vs. 2014

podiel na mediamixe 2015

TV

935 251 395 €

24,9%

73,4%

PRINT

175 567 612 €

-0,3%

13,8%

RADIO

82 588 112 €

16,7%

6,5%

OUTDOOR

76 536 067 €

-0,8%

6,0%

KINA

3 526 318 €

-5,8%

0,3%

SPOLU

1 273 469 504 €

18,3%

100,0%

 

Reklamný priestor v médiách

Objem využitého reklamného priestoru sa v rôznych médiách vyvíjal odlišne. V celoštátnych televíziách sa zvýšil objem odvysielaného reklamného času o 19 %, v rádiách dokonca až o 32 %. Naopak, počet inzertných strán v printoch poklesol o 3 %.

Celková dĺžka odvysielaných spotov v hodinách, resp. počet inzertných strán za obdobie 2015 vs. 2014

Mediatyp

2015

2014

% zmena

TELEVÍZIA

7 255 hodín

6 087 hodín

19%

RÁDIO

1 797 hodín

1 361 hodín

32%

PRINT

47 148 inz.strán

49 043 inz.strán

-3%

  z toho Časopisy

26 091 inz.strán

26 768 inz.strán

-5%

  z toho Noviny

21 057 inz.strán

22 275 inz.strán

-4%

Reklamné výdavky podľa kategórií

TOP kategóriou, na propagáciu ktorej minuli zadávatelia najviac peňazí, bola opäť kategória Banky (vrátane stavebných sporiteľní a poskytovateľov pôžičiek v hotovosti). K prvenstvu bánk prispeli najvýraznejšou mierou zadávatelia Prima banka, ČSOB a Tatra banka.

Prvých päť kategórií sa v TOP 5 nachádzalo aj v roku 2014, avšak kategórie Autá a Obchod & maloobchod si v rebríčku vymenili svoje pozície. Najväčší nárast výdavkov do reklamy zaznamenala kategória Obchod & maloobchod (41 %), o čo sa zaslúžil najmä obchodný reťazec Kaufland, ale aj ostatné veľké siete obchodných reťazcov (COOP Jednota, Billa, Tesco, Lidl), keďže každý z nich medziročne svoje reklamné výdavky navýšil. Dvojmiestny nárast reklamných investícií zaznamenali aj kategórie Telekomunikačné služby (14 %), Lieky (26%) a Autá (14%). U Bánk bol nárast jednociferný (9%).

TOP 5 kategórií 2015

Kategória

2015

2015 vs. 2014 % zmena

Banky

146 253 907 €

9%

Telekomunikačné služby

103 006 356 €

14%

Obchod&maloobchod

99 420 127 €

41%

Lieky

94 757 259 €

26%

Autá

86 618 455 €

14%

 

Reklamné výdavky podľa zadávateľov

TOP 10 zadávateľov investovalo do reklamy 20 % z celkového objemu reklamných výdavkov v roku 2015. Medziročne zvýšilo TOP 10 zadávateľov svoje investície do reklamy o 12 %. 9 z 10 zadávateľov sa umiestnilo v tomto rebríčku aj v roku 2014. Nováčikom v rebríčku TOP 10 je obchodný reťazec Kaufland, ktorý medziročne zvýšil svoje reklamné výdavky 30-násobne. Z TOP 10 vypadla Poštová banka, ktorá sa prepadla na 21. miesto.

Najväčším zadávateľom reklamy bol Slovak Telekom a druhým najväčším zadávateľom bol Orange. Lidl sa posunul na pozíciu 3. najväčšieho zadávateľa reklamy a vytlačil tak z TOP3 mobilného operátora O2.

Slovak Telekom a Orange sú na prvých 2 priečkach v rovnakom poradí už od roku 2011. Na rovnakej pozícii (č. 5) zostal aj Unilever, a to aj napriek tomu, že medziročne znížil reklamný rozpočet o 7 %. Medziročne sa posunuli nahor Slovenská sporiteľňa (na 6. pozíciu) a Prima banka (na 7. pozíciu). Henkel znížil svoje reklamné výdavky o 19 % a prepadol sa zo 6. na 9. miesto.

TOP 10 zadávateľov 2015

Poradie

Zadávateľ

2015

2015 vs. 2014 % zmena

1

Slovak Telekom

45 850 570 €

6%

2

Orange

42 456 903 €

4%

3

Lidl

31 244 508 €

15%

4

O2 Slovakia

28 160 668 €

3%

5

Unilever

24 075 631 €

-7%

6

Slovenská sporiteľňa

19 412 029 €

13%

7

Prima banka

19 158 758 €

30%

8

Kaufland

17 771 131 €

2887%

9

Henkel

17 032 995 €

-19%

10

Tesco Stores

15 452 347 €

5%

Reklamné výdavky podľa značiek

Poradie značiek, do propagácie ktorých investovali zadávatelia najviac peňazí, vedú rovnako ako v roku 2014 mobilní operátori. Na všetky značky v TOP 10 sa medziročne investovalo viac ako rok predtým. Lídrom je značka Telekom, nasleduje ju Orange. Treťou TOP značkou je Lidl. Hodnota reklamy TOP 3 predstavuje takmer 9 % celkových výdavkov do reklamy v roku 2015. 8 z 10 značiek bolo v TOP 10 aj rok predtým. Nováčikmi v rebríčku sú značky Kaufland a Alza. Z TOP 10 značiek vypadli Poštová banka a Škoda. V top 10 značiek sa okrem mobilných operátorov umiestnili aj 4 obchodné reťazce, 2 banky a 1 internetový obchodník.

TOP 10 značiek 2015

 

Značka

výdavky v 2015

2015 vs. 2014 % zmena

1

Telekom

45 833 300 €

6%

2

Orange

36 140 072 €

12%

3

Lidl

31 244 508 €

15%

4

O2

28 160 668 €

3%

5

Slovenská sporiteľňa

19 412 029 €

13%

6

Prima banka

19 158 758 €

30%

7

Kaufland

17 771 131 €

2887%

8

Alza

14 298 531 €

72%

9

Tesco

13 895 981 €

14%

10

Billa

13 380 142 €

23%

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych a 6 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 115 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 350 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 9 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 27 tematických TV staníc).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Jana Tibenská, Head of Ad Intelligence; t: 02/ 32 366 320, e: jana.tibenska@tns-global.sk 

 


Prílohy k správe


Tagy