Štvrtok, 30. Apríl 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Reklamný trh vzrástol v roku 2014 o 4,7 percenta a výdavky do reklamy v offline médiách dosiahli 1,08 mld eur. Tempo rastu bolo najpomalšie od roku 2011. Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov Ad Intelligence spoločnosti TNS Slovakia. Monitoring vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje žiadne zľavy, bartre a agentúrne provízie.

Vzhľadom na takmer 70 percentný podiel televízie v mediamixe tradičných médií je nárast výdavkov o 5,5 percenta v tomto médiu najvýznamnejším akcelerátorom medziročného vývoja celého reklamného trhu. Pozitívny vývoj zaznamenali aj investície do reklamy v rádiu (5,7 percenta) a outdoore (6,3 percenta). Aj keď výdavky na reklamu v kinách zaznamenali najväčšiu mieru rastu (9,3 percenta), podiel kinoreklamy na celkovom mediamixe zostáva stále pod úrovňou 1 percenta. S medziročným nárastom 0,6 percenta reklama v printe stagnovala - kým noviny v roku 2014 mierne poklesli (-0,3 percenta), časopisy si medziročne polepšili (1,4 percenta).

Prehľad výdavkov do reklamy

Mediatyp

Výdavky do reklamy 2014

% zmena 2014 vs. 2013

podiel na mediamixe 2014

TV

748 584 241 €

5,5%

69,5%

RADIO

70 765 641 €

5,7%

6,6%

PRINT

176 179 178 €

0,6%

16,4%

OUTDOOR

77 175 089 €

6,3%

7,2%

KINA

3 741 923 €

9,3%

0,3%

SPOLU

1 076 446 072 €

4,7%

100,0%

 

Objem využitého reklamného priestoru sa v rôznych médiách vyvíjal odlišne. V celoštátnych televíziách sa zvýšil objem odvysielaného reklamného času o 10 percent, hoci výdavky do reklamy rástli iba polovičným tempom (5,5 percenta). Hodnota reklamného času v rádiách v roku 2014 vzrástla, keď pri poklese odvysielaných reklamných minút (-6,3 percenta) zaznamenali rádiá nárast investícií do reklamy (5,7 percenta). Aj keď počet inzertných strán v printoch poklesol o 2,6 percenta, výdavky do reklamy v nich vzrástli o 0,6 percenta.

Celková dĺžka odvysielaných spotov v hodinách,

resp. počet inzertných strán za obdobie 2014 vs. 2013

Mediatyp

2014

2013

% zmena

TELEVÍZIA

6 087 hodín

5 532 hodín

10,00%

RÁDIO

1 361 hodín

1 452 hodín

-6,29%

PRINT

49 041 inz.strán

50 340 inz.strán

-2,58%

   z toho Časopisy

26 768 inz.strán

27 193 inz.strán

-1,56%

   z toho Noviny

22 274 inz.strán

23 148 inz.strán

-3,78%

TOP 10 zadávateľov investovalo do reklamy 23 percent z celkového objemu reklamných výdavkov v roku 2014. Medziročne zvýšili TOP 10 zadávatelia svoje investície do reklamy o 1,5 percenta. 9 z 10 zadávateľov sa umiestnilo v tomto rebríčku aj v roku 2013. Nováčikom v rebríčku TOP 10 je Prima banka, ktorá medziročne zvýšila výdavky do reklamy o 27 percent. Z TOP 10 vypadol zadávateľ Nestlé, ktorý sa prepadol na 21. miesto.

TOP kategóriou, na propagáciu ktorej minuli zadávatelia najviac peňazí, bola kategória Banky (vrátane stavebných sporiteľní a poskytovateľov pôžičiek v hotovosti). K prvenstvu bánk prispeli najvýraznejšou mierou zadávatelia Zuno, Raiffeisen bank a Consumer Finance Holding. Prvých päť kategórií sa v TOP 5 nachádzalo aj v roku 2013, avšak kategórie Autá a Lieky si vymenili oproti roku 2013 pozície v rebríčku. Dvojmiestny nárast reklamných investícií zaznamenali kategórie Banky (21 percent) a Obchod (14 percent). Na podporu Telco služieb sa minulo o 10 percent menej. U Áut a Liekov bol pokles jednociferný (-3%, -5%).

TOP 5 kategórií 2014

Kategória

2014

2014 vs. 2013 % zmena

Banky

134 346 433 €

21%

Telekomunikačné služby

90 189 371 €

-10%

Autá

75 886 228 €

-3%

Lieky

75 361 690 €

-5%

Obchod, maloobchod

70 534 013 €

14%

 

Najväčším zadávateľom reklamy bol Slovak Telekom, aj keď medziročne zredukoval svoje výdavky o 17 percent. Všetci traja zadávatelia z TOP 3 boli mobilní operátori. Nováčikom v TOP3 je O2 Slovakia. Slovak Telekom a Orange sú na prvých 2 priečkach v rovnakom poradí už od roku 2011. Na rovnakých pozíciách zostali aj Unilever, Slovenská sporiteľňa a Poštová banka. Lidl sa medziročne posunul nahor o 2 priečky na 4. pozíciu a Tesco sa posunulo z 9. na 8. pozíciu. Henkel znížil svoje reklamné výdavky a prepadol sa z 3. miesta na 6. miesto.

TOP 10 zadávateľov 2014

Poradie

Zadávateľ

2014

2014 vs. 2013 % zmena

1

Slovak Telekom

43 077 004 €

-17%

2

Orange

40 982 484 €

-2%

3

O2 Slovakia

27 389 220 €

26%

4

Lidl

27 285 009 €

33%

5

Unilever

25 784 132 €

23%

6

Henkel

21 004 207 €

-21%

7

Slovenská sporiteľňa

17 143 883 €

-10%

8

Tesco Stores

14 774 706 €

3%

9

Prima banka

14 738 670 €

27%

10

Poštová banka

13 637 208 €

-2%

 

Poradie značiek, do propagácie ktorých investovali zadávatelia najviac peňazí, vedú rovnako ako v roku 2013 mobilní operátori. Lídrom je značka Telekom, nasledujú ju Orange a O2. Hodnota reklamy značiek mobilných operátorov predstavuje takmer 10 percent celkových výdavkov do reklamy v roku 2014. 9 z 10 značiek bolo v TOP 10 aj rok predtým. Nováčikom v rebríčku je značka Billa, ktorá na 10.pozícii vystriedala značku Tatra banka. V top 10 značiek sa okrem mobilných operátorov umiestnili aj 3 banky, 3 obchodné reťazce a 1 automobilka. Najvýraznejší medziročný nárast (33 percent) zaznamenala značka Lidl. V najväčšej miere poklesli výdavky na inzerovanie značky Orange (-21 percent).

TOP 10 značiek 2014

 

Značka

výdavky v 2014

2014 vs. 2013 % zmena

1

Telekom

43 068 604 €

-16%

2

Orange

32 818 275 €

-21%

3

O2

27 389 220 €

26%

4

Lidl

27 285 009 €

33%

5

Slovenská sporiteľňa

17 143 883 €

-9%

6

Prima banka

14 738 670 €

27%

7

Poštová banka

13 635 008 €

-1%

8

Tesco

12 187 625 €

1%

9

Škoda

11 471 295 €

2%

10

Billa

10 858 528 €

13%

 

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych a 6 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 130 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 350 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 27 tematických TV staníc).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Jana Tibenská, Head of Ad Intelligence, t: 02/ 32 366 320, e: jana.tibenska@tns-global.sk 

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t:02/32 366 104, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

 

 


Prílohy k správe


Tagy