Štvrtok, 12. November 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Uplynulé leto prinieslo vlnu horúčav a s ním aj vlnu reklám propagujúcich osviežujúce nápoje. Počas prvých deviatich mesiacov tohto roka minuli pivovary na propagáciu pivných produktov (pivo, nealkoholické pivo, miešané pivné nápoje – radlery, cider) celkovo viac ako 12,5 miliónov eur. Tento údaj vyplýva z monitoringu reklamných výdavkov Ad Intelligence spoločnosti TNS Slovakia, ktorý vychádza z oficiálnych cenníkov a nezohľadňuje žiadne zľavy, bartre a bonusy.

Výdavky na reklamu piva rastú, čo potvrdzuje aj porovnanie prvých troch kvartálov 2015 s rovnakým obdobím minulého roka. Medziročný nárast výdavkov v kategórii pivo je viac ako 9 %-ný.

V roku 2015 malo reklamu v slovenských médiách 30 značiek obľúbeného zlatého moku. Tradičnému mediamixu kraľuje televízia s 83 % podielom, nasledovaná je OOH reklamou s 12 percentami. Reklama v ostatných mediatypoch (noviny, časopisy a rádio) sa pohybuje v rozmedzí 1,3 – 1,9% čo je zanedbateľný podiel na mediamixe.

Výdavky na reklamu po médiách

V roku 2015 (január až september) sme v televízii mohli vidieť viac ako 14 tisíc reklám na pivo v trvaní 98 hodín. Z hľadiska sezónnosti dosiahli tieto spoty vrchol v jarných mesiacoch a postupne klesali až do konca leta. Z grafu nižšie je vidno, že sezónny vývoj mal v prvých 9 mesiacoch tohto roka mierne odlišný priebeh, a to v dôsledku väčšieho množstva reklám odvysielaných počas tohto leta.

Zadávatelia v kategórii pivo rozložili svoje rozpočty v prospech klasických reklamných spotov a sponzoring využili len okrajovo. Klasické reklamy mali 96%-ný podiel na celkovom počte odvysielaných televíznych spotov.

Pri vyhodnocovaní početnosti sponzorských odkazov môžeme jednoznačne potvrdiť, že šport a pivo idú k sebe, o čom svedčí aj skutočnosť, že najviac sponzorských odkazov mal v tomto roku Heineken, ktorý bol sponzorom vysielania futbalovej Ligy majstrov. Na druhom mieste skončil Corgoň so sponzorskými odkazmi počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

Zo značiek sa najčastejšie vysielanou TV reklamou stala kampaň pre ochutené radlery Zlatý bažant v príchutiach citrón a v kombinácii citrón, baza a mäta. Zlatý bažant potvrdil svoju dominanciu aj druhým miestom, ktoré obsadil spot na nealkoholické pivo. Prvú trojicu uzatvára ďalší produkt pivovaru Heineken – cider Strongbow (926x).

Klasické pivné produkty pohltili v roku 2015 viac ako 3,6 milióna eur, zatiaľ čo zadávatelia miešaných pivných nápojov a ciderov prekročili v investíciách do reklamy hranicu 4 miliónov eur.

Na prvom mieste v tabuľke pivných značiek, ktoré do reklamy investovali počas roka 2015 najviac peňazí, sa umiestnil Zlatý Bažant nasledovaný Corgoňom a ciderom Strongbow.

TOP 10 pivných značiek podľa výdavkov do reklamy 2015 (január – september)

Značka

Výdavky na reklamu v €

Zlatý Bažant

2 754 681

Corgoň

1 601 532

Strongbow

1 236 313

Kingswood

934 965

Kelt

913 618

Krušovice

744 817

Šariš

645 848

Birell

575 252

Heineken

572 299

Staropramen

563 720

* Výdavky vypočítané podľa oficiálnych cenníkov bez zohľadnenia zliav, bonusov a provízií.

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych  a 6 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 140 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 360 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr, 2 kino  spoločnosti a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 27 tematických  TV staníc).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager, m: 0903/477 621,  e: vladimira.buncakova@tns-global.sk        

Rastislav Kušnier, Client Service Manager, t: 02/ 32 366 329, e: rastislav.kusnier@tns-global.sk

Jana Tibenská, Head of Ad Intelligence, t: 02/ 32 366 320, e: jana.tibenska@tns-global.sk  


Prílohy k správe


Tagy