Piatok, 18. September 2015 | Prílohy k správe | Tagy

V minulom roku investovali automobilové spoločnosti do propagácie osobných automobilov celkovo viac ako 70 miliónov eur. Tento údaj vyplýva z monitoringu reklamných výdavkov Ad Intelligence agentúry TNS Slovakia, ktorý vychádza z oficiálnych cenníkov a nezohľadňuje žiadne zľavy, bartre a bonusy.

V porovnaní s rokom 2013 poklesli v roku 2014 reklamné výdavky v segmente osobné automobily len mierne (o 2,5 %). Naopak, v roku 2015 môžeme očakávať nárast reklamných výdavkov automobilových spoločností, čomu nasvedčuje porovnanie údajov za prvých 6 mesiacov v oboch rokoch, kde sa rozdiel výdavkov navýšil v prvom polroku 2015 o viac ako 6%.

Výdavky na reklamu automobilových značiek za rok 2014

Počas roka 2014 inzerovalo v slovenských médiách 34 značiek osobných a  terénnych áut. V tradičnom mediamixe dominuje podľa očakávania televízia so 74 % podielom, nasledovaná je printovými médiami, ktoré prekročili 14 % hranicu. Na opačnom konci sa nachádza kinoreklama s 0,11 % podielom a OOH reklama presahujúca 3 % hranicu.

 

Počas uplynulého roka odvysielali televízie viac ako 58 tisíc reklamných spotov na osobné automobily v trvaní 386 hodín. Ak by sme si chceli všetky tieto spoty pozrieť naraz, trvalo by nám to viac ako 16 dní a 4 hodiny. V printových médiách bolo umiestnených celkovo 1 616 inzertných strán propagujúcich osobné automobily (z toho 1 073 inzertných strán v časopisoch a 543 inzertných strán v novinách).

Prehľad odvysielaných automobilových spotov podľa TV spoločností

TV spoločnosť

dĺžka reklám v hodinách

JOJ GROUP

221

MARKÍZA GROUP

139

TA3

21

RTVS

5

Z ponuky novinových titulov využívali automobilové spoločnosti v najväčšej miere inzertný priestor v denníkoch Nový Čas, Plus jeden deň a v denníku Šport. V prípade časopisov sa automobilky najviac sústreďovali na tematické tituly, no prvenstvo si napriek tomu vyslúžil týždenník Plus 7 dní nasledovaný mesačníkmi Auto motor a šport a Auto magazín.

TOP 3 printové tituly podľa počtu inzertných strán propagujúcich automobily

Titul

počet inzertných strán

ČASOPISY

 

   Plus 7 dní

141

   Auto motor a šport

97

   Auto magazín

91

NOVINY

 

   Nový čas

186

   Plus jeden deň

106

   Denník Šport

56

Najviac do reklamy v kategórii osobné automobily investovala v minulom roku spoločnosť Škoda. Tá bola v minulom roku  nasledovaná ďalšími automobilkami, ktoré sa vyzačujú priaznivými cenami automobilov (Kia a Hyundai). Naopak, v prvej desiatke sa podľa výdavkov neumiestnila žiadna z prémiových značiek. V prvom polroku 2015 zostal líder (Škoda) nezmenený. „Slovenská“ KIA sa prepadla z druhej priečky na tretiu a prepustila svoju pozíciu „českému“ Hyundaiu. Zmeny nastali aj na pozíciách 4 a 5, kde Renault a Peugeot nahradili Citroen s Nissanom.

TOP 10 automobilových značiek podľa výdavkov do reklamy 2014

Značka

výdavky na reklamu v €*

ŠKODA

10 067 400

KIA

7 217 923

HYUNDAI

7 152 728

RENAULT

6 423 473

PEUGEOT

4 722 992

NISSAN

4 521 839

CITROEN

4 005 290

OPEL

3 133 244

DACIA

2 540 353

TOYOTA

1 789 772

* Výdavky vypočítané podľa oficiálnych cenníkov bez zohľadnenia zliav, bonusov a provízií.

TOP 5 automobilových značiek podľa výdavkov do reklamy 2015 (január až jún)

Zadávateľ

výdavky na reklamu v €*

ŠKODA

4 791 105

HYUNDAI

4 497 585

KIA

3 967 240

CITROEN

3 317 526

NISSAN

3 056 810

* Výdavky vypočítané podľa oficiálnych cenníkov bez zohľadnenia zliav, bonusov a provízií.

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych  a 6 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 140 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 360 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr, 2 kino  spoločnosti a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 27 tematických  TV staníc).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; m 0903/ 477 621, e vladimira.buncakova@tns-global.sk

Jana Tibenská, Head of Ad Intelligence, t 02/ 32 366 320, e jana.tibenska@tns-global.sk

Rastislav Kušnier, Client Service Manager, m 0911/ 691 705, e rastislav.kusnier@tns-global.sk 


Prílohy k správe


Tagy