Streda, 26. August 2015 | Prílohy k správe | Tagy

V minulom roku investovali banky do propagácie svojich hypotekárnych produktov celkovo viac ako 13,5 milióna eur. Tento údaj vyplýva z monitoringu reklamných výdavkov Ad Intelligence agentúry TNS Slovakia, ktorý vychádza z oficiálnych cenníkov a nezohľadňuje žiadne zľavy, bartre a bonusy.

V porovnaní s rokom 2013 poklesli v roku 2014 výdavky na reklamu v tomto segmente až o jednu štvrtinu. Vývoj v prvom polroku 2015 však naznačuje, že tento rok bude reklamný priestor bánk patriť predovšetkým hypotékam, keďže v porovnaní s prvým polrokom 2014 zaznamenali reklamné výdavky nárast o takmer 100 %. Hypotéky sú zároveň tento rok historicky najlacnejšie a záujem o ne prejavujú najmä mladí ľudia. Z prieskumu Lifestyle 2015 agentúry TNS Slovakia napríklad vyplynulo, že kúpu bytu alebo domu plánuje 17 % a kúpu chaty či záhrady 6 % ľudí. Väčšina z nich pokryje výdavky spojené s touto kúpou práve prostredníctvom hypotekárneho úveru. Ďašia štvrtina (23 %) Slovákov zvažuje v blízkej budúcnosti rekonštrukciu bytu alebo domu, a tu vzniká opäť možnosť využiť hypotéku, najmä pokiaľ ide o rekonštrukciu väčšieho charakteru.

Reklamné výdavky na hypotekárne úvery za rok 2014

Počas roka 2014 inzerovalo v médiách 10 bankových subjektov. V tradičnom mediamixe dominuje podľa očakávania televízia s takmer 85 % podielom, nasledovaná je printovými médiami, ktoré mierne prekročili 10 % hranicu. Na opačnej strane sa nachádza kinoreklama s necelým jedným percentom a rozhlasové spoty, ktoré tesne pokorili 1,5 %- tnú hranicu.

Výdavky na reklamu po médiách

Počas uplynulého roka odvysielali televízie takmer 16 500 reklamných spotov na hypotekárne produkty v celkovej dĺžke presahujúcej 94 hodín. V printových médiách zabrala inzercia hypotekárnych produktov dokopy 246 inzertných strán (z toho 85 inzertných strán v časopisoch a 161 inzertných strán v novinách).

Prehľad odvysielaných reklám na hypotéky podľa TV spoločností

TV spoločnosť

dĺžka reklám v hodinách

JOJ GROUP

48

MARKÍZA GROUP

45

TA3

0,5

Z ponuky novinových titulov využili banky v najväčšej miere inzertný priestor v denníkoch Nový Čas, SME a Plus jeden deň. V prípade časopisov využili banky najviac priestoru v Plus 7 dní, Trende a Živote. Z novín to bol Nový čas, Sme a Hospodárske noviny.

TOP 3 printové tituly podľa počtu inzertných strán

Titul

počet inzertných strán

ČASOPISY

 

   Trend

14

   Plus 7 dní

9

   Pekné bývanie

8

NOVINY

 

   Nový čas

19

   Sme

11

   Plus jeden deň

9

Najväčšími zadávateľmi v kategórii hypotekárne úvery boli Prima banka, Slovenská sporiteľňa a VÚB banka. Zloženie trojice na špici rebríčka v prvom polroku 2015 je veľmi podobné, keď VÚB banku nahradila Tatra banka.

Top 10 zadávateľov reklamy 2014

Zadávatel'

Total

Prima banka

4 218 373

Slovenská sporiteľňa

3 575 549

VUB banka

2 187 485

Tatra banka

2 182 559

Poštová banka

1 632 745

Sberbank

1 584 930

ČSOB

1 552 996

OTP Banka

117 506

UniCredit

4 000

BKS Bank

3 600

* Výdavky vypočítané podľa oficiálnych cenníkov bez zohľadnenia zliav, bonusov a provízií.

Top 3 zadávatelia reklamy 2015 (január až jún)

Zadávateľ

výdavky na reklamu v €*

Slovenská sporiteľňa

4 446 835

Prima banka

2 989 405

Tatra Banka

2 068 564

* Výdavky vypočítané podľa oficiálnych cenníkov bez zohľadnenia zliav, bonusov a provízií.

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych a 6 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 140 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 360 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 27 tematických TV staníc).

O TNS Ad Intelligence

TNS Ad Intelligence monitoruje všetky médiá – televíziu, rozhlas, tlač, internet, sociálne médiá, kiná a outdoor v 30 krajinách, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúka širokú škálu prehľadov a analýz. Poskytuje služby, ako napr. monitoring reklamných výdavkov, kreatívny monitoring, monitoring spravodajstva a meranie sponzoringu v médiách. TNS Ad Intelligence sleduje 3 milióny značiek a je partnerom pre viac ako 16 000 zákazníkov po celom svete. Na Slovensku pôsobí TNS Ad Intelligence ako jedno z hlavných oddelení.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; m 0903/ 477 621, e vladimira.buncakova@tns-global.sk

Jana Tibenská, Head of Ad Intelligence, t 02/ 32 366 320, e jana.tibenska@tns-global.sk

Rastislav Kušnier, Client Service Manager, m 0911/ 691 705, e rastislav.kusnier@tns-global.sk 


Prílohy k správe


Tagy